كوچك يا بزرگ كردن بخش :.منطقه حفاظت شده کولک
منطقه حفاظت شده کولک
این منطقه با وسعتی معادل 76 هزار هکتار در جنوب بخش صالح آباد و در حد فاصل رودخانه های مرزی کنجانچم و گدارخوش با اکوسیستمهای کوهستانی و تپه ماهوری واقع شده و به دلیل ویژگی ها و قابلیت های زیستی بالا به مدت دو دوره 5 ساله به عنوان شکار ممنوع اعلام گردیده است. منطقه فوق الذکر از نظر چرخه زیستی و وجود گونه های کل و بز ، قوچ و میش بسیار حائز اهمیت بوده و موقعیت ممتازی جهت تکثیر گونه های با ارزش در معرض خطر انقراض را دارد. این منطقه تقریباً 04/0 درصد از کل سطح استان را شامل می گردد.

::تمامی حقوق وب سایت متعلق به اداره کل حفاظت حفاظت محیط زیست استان ایلام می باشد ::

آدرس : ایلام ، بلوار مدرس ، اداره کل حفاظت محیط زیست ایلام    کد پستی :   6931993119

تلفن :  
3338286  - 3331804  -  3332286      نمابر : 3337831