كوچك يا بزرگ كردن بخش :.
كوچك يا بزرگ كردن بخش :.نمایندگی حفاظت محیط زیست ملکشاهی
اداره ملکشاهی
شهرستان ملکشاهی
1- موقعیت جغرافیائی:
 شهرستان ملکشاهی با وسعت حدود 1608 کیلومترمربع معادل 8 درصد مساحت استان را به خود اختصاص داده است، موقعیت جغرافیائی این شهرستان از نظر طول جغرافیائی 5/17   23 33 :Nو عرض جغرافیائی
9/23 36 46: E در این حدودات بوده و از شمال به شهرستان ایلام، از جنوب و غرب به شهرستان مهران و از شرق به شهرستانهای دهلران و آبدانان محدود شده است .
2- تقسیمات کشوری :
این شهرستان دارای 2 مرکز شهری، 2 بخشف 4 دهستان و 32 آبادی دارای سکنه است.
3- جمعیت :
از نظر جمعیت این شهرستان  براساس سرشماری سال 1385 جمعیت این شهرستان 32759 نفر بوده است .
4- عوارض طبیعی:
 این شهرستان در دامنه جنوبی کبیرکوه واقع شده و رودخانه های گاوی، سیاه خرو رودخانه های فصلی سرچشمه و سد چم گردلان در ان واقع هستند.
5-  آب و هوا:
این شهرستان دارای اقلیم سرد و کوهستانی می باشد، میانگین بارش سالانه در این شهرستان حدود 500 میلیمتر و متوسط آن از 7- الی 48 درجه سانتیگراد در تغییر است.
6- جنگل ومراتع:
این شهرستان دارای 103260 هکتار مراتع بوده و مساحت جنگل های طبیعی آن 110970 هکتار و مساحت جنگل های مصنوعیآن نیز 560 هکتار می باشد .
7- اراضی کشاورزی:
اراضی سطح زیر کشت محصولات زراعی و باغی شهرستان ملکشاهی بالغ بر 25000 هکتار است که از این مقدار 7/2 درصد به کشت باغات و 3/97 درصد به زراعتهای سالانه اختصاص داردو محصولات عمده زراعی شهرستان بیشتر گندم، جوو نخود می باشد.
8- ارائه وضع موجود بخش در استان:
شهرستان ملکشاهی با توجه به نو پا بودن آن در حال حاضر دارای زیستگاههای مهم ، غنی و با ارزش و مناطق بکر و دست نخورده و ذخائر ژنتیکی و چشم اندازهای طبیعی و فون و فلور از استعدادهای بالائی برخوردار می باشد و مایحتاج مراقبت و حضور مداوم مأمورین در رویشگاه ها و شکارگاههای حائز اهمیت می باشد، حفاظت از محیط زیست بایستی همگام با اصول مدیریت و توسعه پایداری استان رونق یابد.
9- قابلیت ها و پتانسیل های موجود:
شناسائی و تعیین زیستگاهها و رویشگاهها حائز اهمیت _ حمایت بیشتر از حیات وحش موجود در سطح شهرستان_ گشت و کنترل مناطق کوهستانی و حفظ ذخائر ژنتیکی و عرصه های جنگلی و منابع غنی طبیعی-کنترل و نظارت کامل از واحد های تولیدی ،صنعتی ،خدماتی و کشاورزی سطح شهرستان- انجام مطالعات زیست محیطی در بخش محیط انسانی _ بررسی و مطالعه سد چم گردلان از لحاظ زیستگاه و مأمن آبزیان و پرندگان مهاجر و بومی منطقه .
آدرس و شماره تلفن :
شهرستان ملکشاهی – بلوار امام (ره)- خیابان آزادگان ، روبروی بخشداری مرکزی ،
اداره حفاظت محیط زیست ملکشاهی- تلفن و فاکس: 08428525635

::تمامی حقوق وب سایت متعلق به اداره کل حفاظت حفاظت محیط زیست استان ایلام می باشد ::

آدرس : ایلام ، بلوار مدرس ، اداره کل حفاظت محیط زیست ایلام    کد پستی :   6931993119

تلفن :  
3338286  - 3331804  -  3332286      نمابر : 3337831