كوچك يا بزرگ كردن بخش :.آثار طبیعی ملی دهلران
آثارطبیعی ملی دهلران
این آثار با وسعتی معادل 1400 هکتار در سه کیلومتری شمال دهلران واقع شده و وسعتی معادل0007/0 درصد از سطح استان را شامل شده است. این منطقه به دلیل برخورداری از پدیده های یونیک و ویژگی های منحصر به فرد با وجود سه اثر مهم طبیعی به عنوان چشمه قیر، چشمه آبگرم و غار خفاش در تاریخ 6/5/1355 به استناد مصوبه شماره 72 شورای عالی حفاظت محیط زیست تحت عنوان مذکور به ثبت رسیده است.

::تمامی حقوق وب سایت متعلق به اداره کل حفاظت حفاظت محیط زیست استان ایلام می باشد ::

آدرس : ایلام ، بلوار مدرس ، اداره کل حفاظت محیط زیست ایلام    کد پستی :   6931993119

تلفن :  
3338286  - 3331804  -  3332286      نمابر : 3337831