كوچك يا بزرگ كردن بخش :.منطقه شکار و تیراندازی ممنوع بیناو بیجار
منطقه شکار ممنوع بینا، بیجار و چکر
این منطقه با وسعتی معادل 50 هزار هکتار در شهرستان ایلام بخش چوار واقع شده است. این منطقه برای مدت یک دوره سه ساله به عنوان منطقه شکار ممنوع اعلام گردید و به لحاظ اهمیت اکولوژیکی و برخورداری از نقاط صعب العبور و دره ها و صخره های فراوان و تپه ماهورهای وسیع و همچنین به دلیل فون و فلور غنی و منابع آبی فراوان و همچنین پتانسیل جذب و نگهداری گونه های مهم و حائز اهمیت حیات وحش خصوص کل و بز، قوچ و میش و تیهو به عنوان شکار و تیراندازی ممنوع اعلام گردیده است.

::تمامی حقوق وب سایت متعلق به اداره کل حفاظت حفاظت محیط زیست استان ایلام می باشد ::

آدرس : ایلام ، بلوار مدرس ، اداره کل حفاظت محیط زیست ایلام    کد پستی :   6931993119

تلفن :  
3338286  - 3331804  -  3332286      نمابر : 3337831