كوچك يا بزرگ كردن بخش :.اداره برنامه ریزی و منابع
وظایف اداره برنامه ریزی و منابع
· نظارت بر فعالیتهای هزینه ای ، عملکرد طرحهای تملک دارائی های سرمایه ای در قالب برنامه ها ی مصوب و ابلاغ شده ، تهیه و ارائه گزارش تطبیقی عملکردها و اعتبارات به صورت ادواری به مقامات ذیصلاح.
· اخذ اعتبارات و ابلاغ بودجه مصوب به واحدهای تابعه و نظارت بر تعیین تخصیص اعتبارات ابلاغی و ابلاغ آن به امورمالی اداره کل جهت اجرا.
· تهیه و تنظیم موافقتنامه های طرحهای تملک دارائیهای سرمایه ای و هزینه ای استان .
· ارایه بودجه پیشنهادی سالانه به استانداری با توجه به  اهداف تدوین شده و شرکت در جلسات دفاعیه بودجه.
· تامین منابع اعتباری جهت پرداخت وجوه مربوط به حق الکشف کاشفین ، دیه و جبران خسارت .
· تلفیق وتطبیق فعالیتها با فصول هزینه ای و موافقت نامه های مبادله شده از نظر اعتباری و شرح موافقت نامه .
· تهیه شاخص های توزیع اعتبار و کنترل عملیات منابع اعتباری .
· تهیه و تدوین برنامه های کوتاه مدت ، میان مدت و بلند مدت اداره کل با همکاری ستاد  .
· همکاری در تدوین تفاهم نامه اجرای عملیات سالانه محیط زیست کشور با دفاتر ذیربط درسازمان مرکزی.
· ساماندهی و جمع بندی آمارهای تولید شده در سطح محیط زیست استان حهت  ارایه به مراجع ذیصلاح و   بهره گیری از آن در تدوین برنامه ها.
· تهیه دستورالعمل مربوط به استخراج آمار.
· مطالعه مستمر اهدف هاو وظایف سازمانی و همکاری با ستاد در تنظیم ساختار تشکیلاتی.
· اجرای برنامه های تحول اداری در سطح اداره کل نظیر تکریم ارباب رجوع ، اصلاح فرایند ها و روشهای انجام کار، ساماندهی نیروی انسانی .
· انجام بررسی های لازم به منظور کارسنجی و برآورد نیروی انسانی مورد نیاز با همکاری واحدهای ذیربط و چگونگی تامین آن از داخل اداره کل .
 

::تمامی حقوق وب سایت متعلق به اداره کل حفاظت حفاظت محیط زیست استان ایلام می باشد ::

آدرس : ایلام ، بلوار مدرس ، اداره کل حفاظت محیط زیست ایلام    کد پستی :   6931993119

تلفن :  
3338286  - 3331804  -  3332286      نمابر : 3337831