كوچك يا بزرگ كردن بخش :.اداره یگان حفاظت
وظایف اداره یگان حفاظت
· راهبری و تدوین برنامه های عملیاتی جهت مقابله با شکار و صید غیر مجاز ، تخریب محیط زیست و مسببین آلودگی زیست محیطی و انجام اقدامات لازم در زمینه دستگیری متخلفین ذیربط و تشکیل پرونده و معرفی به مقامات ذیصلاح قضایی  با همکاری واحد حقوقی  .
· برنامه ریزی واجرای دوره های آموزش نظامی و نحوه بکار گیری سلاح جهت  محیط بانان وماموران اجرایی
·  تامین اسلحه و مهمات و تجهیزات مورد نیاز محیط بانان و توزیع تسلیحات و تجهیزات انتظامی و مخابراتی برابر جداول مصوب سازمانی در سطح اداره کل .
·  ساماندهی مجوز حمل سلاح سازمانی مامورین اجرایی.
·  جمع آوری و ارزیابی مستمر اخبار و اطلاعات در خصوص تخریب و آلودگی محیط زیست و شکار و صید غیر مجاز در سطح استان وارایه راهکارهای لازم جهت پیشگیری از آن .
·  انجام اقدام لازم در خصوص گسترش همکاری با عوامل انتظامی محل ماموریت در کشف جرایم در ادارات کل حفاظت محیط زیست استانها.
· انجام هماهنگی های لازم با ناجا و مراجع قضایی در زمینه تعقیب و ادامه پیگیری متخلفین زیست محیطی در خارج از حوزه استحفاظی شهرستان محل وقوع جرم.
· انجام هماهنگی های لازم با سایر دستگاههای اجرایی و انجام عملیات اطفاء حریق در مناطق آزاد، شکار ممنوع و مناطق چهارگانه تحت مدیریت سازمان و انجام امورامدادی لازم.
·  حفاظت از اموال ،‌اماکن ، مستحدثات و جلوگیری از آسیب رسانی به آنها در مناطق آزاد و تحت مدیریت.
·  همکاری با گشتهای تخصصی ویژه جهت پیشگیری و جلوگیری از ایجاد هر گونه آلودگی و تخریب محیط زیست اعم از آب ، هوا و خاک و تنوع زیستی.
· همکاری با گشتهای تخصصی ویژه جهت پیشگیری و جلوگیری از فعالیت مراکز غیر قانونی کارگاههای تاکسیدرمی و مراکز فروش غیر قانونی حیوانات تاکسیدرمی شده و مراکز غیر مجاز و تکثیر و پرورش حیات وحش در حوزه استان مطابق با ضوابط و مقررات مربوط.
 

::تمامی حقوق وب سایت متعلق به اداره کل حفاظت حفاظت محیط زیست استان ایلام می باشد ::

آدرس : ایلام ، بلوار مدرس ، اداره کل حفاظت محیط زیست ایلام    کد پستی :   6931993119

تلفن :  
3338286  - 3331804  -  3332286      نمابر : 3337831