كوچك يا بزرگ كردن بخش :.اداره حفاظت محیط زیست دره شهر
 1- وضعیت کلی شهرستان دره شهر
شهرستان دره شهراز نظر موقعیت جغرافیایی بین46 درجه و17 دقیقه تا 48درجه و 5دقیقه طول شرقی و32درجه و30دقیقه تا33درجه و26دقیقه عرض شمالی واقع شده است و از سطح دریا 559متر ارتفاع دارد.این شهرستان که با 121826 هکتار جنگل و مرتع و با جمعیت 56346 نفر در جنوب استان ایلام واقع شده است دارای آب و هوای نیمه خشک بوده که این ویژگی به همراه عامل توپوگرافی موجب بوجود آمدن زیستگاههای متنوعی شده است. مهمترین این مناطق منطقه حفاظت شده کبیرکوه با مساحت 20000 هکتار است و از دره کلم تا جاده ارتباطی آبدانان – دره شهر به موازات خط الرس کبیرکوه را شامل می شود که در واقع این محدوده تنها منطقه تحت مدیریت سازمان در شهرستان دره شهر می باشد.
 
2- مهمترین مناطق زیستی شهرستان
- منطقه حفاظت شده کبیرکوه (تحت مدیریت سازمان)
- زیستگاه گونه بادام کوهی کلم
- زیستگاه گونه لرگ دره لارت
- رودخانه های سیمره- سیکان – ماژین – دره شهر
- جنگلهای بلوط کبیرکوه (سایر مناطق که تحت مدیریت سازمان نیست)
 
3- خصوصیات و ویژگیهای منطقه حفاظت شده کبیرکوه
این منطقه با مساحت 20000 هکتار در سال 1380 به عنوان منطقه حفاظت شده اعلام گردید. دامنه ارتفاعی آن بین 270تا 2500 متر با متوسط بارندگی 419 میلیمتر و اقلیم نیمه خشک است. ویژگیهای آن به شرح ذیل است:
 
 
 
1-3حیات وحش منطقه
الف- پستانداران منطقه
 
نام گونه
نام مهمترین زیستگاه
نام گونه
نام مهمترین زیستگاه
خرس سیاه
پشته زید
خرگوش
تمام منطقه
گراز
ارتفاعات آب گرمه- تخت شهرک ولیعصر
سمور
پشته فرهاد آباد
گرگ
تمتم منطقه
موش خرما
پشته لارت
پلنگ
ارتفاعات بالا دست منطقه
گربه وحشی
پشته بدره منطقه پلکه
کفتار
 
جوجه تیغی
دامنه گوسال دزد
شغال
تمام منطقه
سنجاب ایرانی
پشته لارت
گورکن
بر آفتاب پشته بدره
خفاش
غار کبوتران تخت شهرک ولیعصر
 
 
ب- پرندگان منطقه
نام گونه
نام مهمترین زیستگاه
نام گونه
نام مهمترین زیستگاه
عقاب طلائی
پشته بدره - ریش کل
کبوتر جنگلی
آسمان دول تنگه فرهاد آباد
سارگپه
هفت سال پشته گردکانه
قمری
چاه شوقعلی
دلیجه
تنگ قلاع- پشته ارشت
کلاغ
پشته بدره
کبک
دروازه پشته بدره
بلوط خور
پشته لارت
تیهو
برآفتاب سه کسان فرهاد آباد
دارکوب
ورکمانه پشته زرانگوش
هدهد
دشت سنگلاخی گردکانه مجد
پرستو
تخت دول گلاب بدره
 
2-3- خصوصیات پوشش گیاهی منطقه
پوشش گیاهی منطقه کبیر کوه شامل گونه های درختی –درختچه ای – بوتهای- وعلفی می باشد . گیاهان علفی به همراه گونه های پراکنده بوته ایها اشکوب تحتانی را تشکیل می دهد این اشکوب بخصوص در قسمتهای کم شیب و پایین دست تیپهای گیاهی غالبی را تشکیل می دهد. مهمترین گیاهان غالب این اشکوب عبارتند از :
Bromus tectorum- Br. Dantohya- Arrhenatherum. Sp- -یولاف Avena. sp–یونجه زردMelilotus officinalis–یونجه ها و شبدرهای یکساله- اسپرسonobrychis . spمرغDactylis glomerata - Festuca. Sp-Hordeum bulbosum- Ho. sp ماشکvicia. spچمنlolium. sp–گوش برهphleum. spاسپندpeganum  harmala در محل استراحت گاه دامها گونه های بالشتکی نظیرAstragalus. Spوکلاه میر حسن بخصوص در ارتفاعات.
گیاهان درخچه ای که تشکیل اشکوب میانی را می دهند به صورت پراکنده در تمام منطقه دیده می شوند .مهمترین گونه های اشکوب میانی عبارتند از :
زالزالکcratagus . spبرالیکPrunus microcarpa-تنگرسRhamnus .sp-خرزهرهNerium oleander-پنج انگشتVitex. Sp-ارجنکRhamnus. Sp-بادامAmygdalus . sp
اشکوب فوقانی شامل گونه های درختی است. به نظر می رسد در منطقه مورد نظر این اشکوب در پایین دست در اثر قطع بی رویه توسط گونه های اشکوب میانی و تحتانی جایگزین شده است . در ارتفاعات نیز از یک ارتفاع خاص به بعد (حدودا"1700متر)گونه های اشکوب فوقانی یعنی درختان به دلیل شرایط اکولوژیک توسط گونه های اشکوب میانی و تحتانی جایگزین می گردد. مهمترین گونه درختی غالب این اشکوب گونه بلوط ایرانیQuercus persicaاست که به همراه آن گونه های دیگری نظیر گونه های زیر دیده می شود:
Pistacia khinjukبا نام فارسی بنه یا خنجک و اسم محلی کلین یا قلین
Pi. Muticaبا نام فارسی چاقلانوش و اسم محلی کله
Acer . cinerascensکیکم به صورت بسیار پراکنده با اسم فارسی افرا واسم محلی کیکم
Ficus. Spانجیر :عمدتا"در قسمتهای پایین دست دیده می شود
Celtis caucasicaبا اسم فارسی تا و اسم محلی تای عمدتا" در قسمتهای پایین دسنت منطقه دیده می شود بخصوص در سراب پشته لارت
Fraxinus.spزبان گنجشک عمدتا"در قسمتهای بالایی سراب پشته لارت به همراه گونه شاخص پشته لارت یعنی Pterocarya fraxinifoliaلرگ دیده می شود در استان ایلام این گونه در مناطقی از ملکشاهی دیده می شود
 
4- وضعیت نیروی انسانی و تجهیزات اداره محیط زیست دره شهر
1-4- وضعیت نیروی انسانی
ردیف
نام و نام خانوادگی
سمت
1
احمد  ایمانی
رئیس اداره
2
الیاس فرخی
امور دفتری
3
جواد هاشمی
 
4
حجت اله عبداللهی
محیطبان
5
شمس الدین درویشی
محیطبان
6
نصراله پریزاد
محیطبان
 
2-4- وضعیت خودروئی
- یک دستگاه پیکاب به شماره 657- الف12     - دو دستگاه موتور سیکلت تریل 175 به شماره 97382 و 1416
- بی سیم 4 دستگاه (بی سیم ثابت 1 دستگاه – بی سیم خودروئی 1 دستگاه – بی سیم دستی 2 دستگاه )
- اسلحه 4 قبضه – G.P.S دو دستگاه – دوربین فیلمبرداری 1 عدد- دوربین شکاری 5 عدد- تلویزیون 2 دستگاه- یخچال 2 دستگاه.
 
 
 
 
شماره تلفن تماس اداره: 08425225280و 08425222636
آدرس: دره شهر- تلاقی خیابان انتفاضه با خیابان دادگستری- جنب اداره بنیاد مسکن.

::تمامی حقوق وب سایت متعلق به اداره کل حفاظت حفاظت محیط زیست استان ایلام می باشد ::

آدرس : ایلام ، بلوار مدرس ، اداره کل حفاظت محیط زیست ایلام    کد پستی :   6931993119

تلفن :  
3338286  - 3331804  -  3332286      نمابر : 3337831