معرفی

1399/1/9 شنبه
https://www.doe.ir/Portal/home/?892744/ورود-به-مناطق**************************************************
تاریخ به روزرسانی :  1401/12/24

**************************************************
  

معرفی خدمت

نام خدمت کلان نظارت و پایش محیط زیست
شناسه خدمت کلان 14042541000
عنوان زیر خدمت نظارت و پایش آلودگی های صنعتی و غیر صنعتی
شناسه زیرخدمت 14032541101
نوع خدمت G2B,G2G
نحوه ی ارائه ی خدمت الکترونیکی-غیر حضوری
آدرس اینترنتی خدمت https://iranemp.ir
محل مراجعه برای درخواست خدمت درخواست متقاضیان به صورت الکترونیکی دریافت می گردد.
ساعات کاری ارائه خدمت تمام روزهای کاری
متوسط مدت زمان ارائه خدمت حداکثر 1 ماه
هزینه ارائه خدمت بر اساس دستورالعمل متفاوت است بسته به نوع و تعداد پارامتر و براساس تعرفه
استعلامات درون سازمانی و برون سازمانی ندارد
روند اجرای فرآیند  

 شناسایی و اندازه گیری آلودگی های محیطی مبنای تصمیم گیری در مدیریت زیست محیطی است. همچنین مدیریت، پایش و کنترل آلاینده های زیست محیطی و در صورت نیاز نمونه برداری و آنالیز، از راهبردهای کلان زیست محیطی بوده و محیط زیست بعنوان مرجع نظارتی کشور موظف است آلودگی كليـه واحـدهاي بـزرگ توليـدي، صـنعتي، عمرانـي، خـدماتي و زيربنايي را رصد نماید.توسعه و گسترش منابع آلودگي و نیز پايش مستمر و تداوم در نمونه برداری و اندازه گیری این آلودگی ها و در عین حال تقویت وظایف حاکمیتی و نظارتی، منجر به تقویت برون سپاری وخصوصی سازی، واگذاری امور تصدی گری و جلب هرچه بیشتر مشارکت بخش خصوصی گردید. و در این راستا خوداظهاري در پايش با استفاده از توانايي آزمايشگاه هاي معتمد مطابق با ضوابط خوداظهاری در پایش و شیوه نامه های آزمایشگاه های معتمد مطرح گرديد .به موجب این طرح كليـه واحـدهاي بزرگ صنعتی ، تولیدی و خدماتی موظفند نسبت به نمونه برداري و اندازه گيري آلودگي و تخريب زيست محيطي خود اقدام و نتيجه را در چارچوب خود اظهاري بـه سازمان حفاظت محيط زيست ارائه نمايند. در راستای الکترونیکی شدن خدمات معاونت محیط زیست انسانی، امکان ثبت بازدید ها و نتایج نمونه برداری در سامانه معاونت محیط زیست انسانی توسط محیط زیست در دو بخش بازدید و نظارت های زیست محیطی و پایش واحدهای صنعتی ( بارگذاری نتایج نمونه برداری)، و آزمایشگاه های معتمد در بخش ثبت نتایج نمونه برداری میسر گردیده است

https://www.doe.ir/Portal/home/?892744/ورود-به-مناطق

راهنما

1399/1/9 شنبه

ایمیل  تهیه کننده راهنما   : help@doe.ir

**************************************************
تاریخ به روزرسانی راهنما  :  1400/11/30

**************************************************


روند کار در سامانه معاونت محیط زیست انسانی

کلیه واحدهای توليـدي، صـنعتي، عمرانـي، خـدماتي و زيربنايي، آزمایشگاه های معتمد و ادارات کل می بایست جهت ورود به سامانه مذکور دارای حساب کاربری باشند. که این امر از طریق ذیل انجام می پذیرد.

  1. ورود به سامانه از طریق آدرس ذیل:

https://iranemp.ir

2-جهت ورود به سامانه می بایست نسبت به ثبت نام و ایجاد حساب کاربری مطابق با فایل آموزش ثبت نام در سامانه اقدام نمایید.

پس تایید شدن حساب کاربری می توانند از قسمت ورود با نام کاربری و رمز عبور وارد حساب کاربری خود شوند.

در این قسمت به بخش های مربوط به نظارت و پایش آلودگی های صنعتی و غیر صنعتی در سامانه به تفکیک اداره کل حفاظت محیط زیست استان، آزمایشگاه های اداره کل و معتمد و همچنین واحد می پردازیم.

ثبت اطلاعات توسط اداره کل حفاظت محیط زیست استان

  1. ثبت بازدید و نظارت زیست محیطی : مطابق با تصویر ( 1 ) ادارات کل می توانند نسبت به ثبت بازدید و نظارت زیست محیطی از واحد در سه بخش بازدید، اخطاریه و اعلام آلایندگی اقدام نمایند.

پرسشهای متداول

متوسط زمان ارایه خدمت چقدر است؟
مراحل کار چگونه است؟
  • 1402/11/29 یکشنبه
    مراحل کار چگونه است؟
نوع خدمت نظارت و پایش آلودگی های صنعتی و غیر صنعتی چگونه است؟
هزینه ارایه خدمت(ریال) به خدمت گیرندگان چقدر است؟
روند اجرای فرایند به چه شکل است؟
  • 1400/12/21 شنبه
    روند اجرای فرایند به چه شکل است؟
بيشتر

اطلاعات تماس

1399/1/9 شنبه
https://www.doe.ir/Portal/home/?892744/نظارت-بر-عملکرد  
پاسخ گویی خدمت
ساعات کاری  طبق ساعات اداری ادارات کل و ستاد-کارشناس استان
تلفن تماس 021-42871088
021-42781188
091212527651
آدرس مراجعه حضوری ادارات کل استانها و سازمان حفاظت محیط زیست

نظرسنجی و تعامل

1399/1/19 سه‌شنبه


بیانیه توافق خدمت

1399/2/7 یکشنبه
توافقنامه سطح خدمت "نظارت و پایش آلودگی های صنعتی و غیر صنعتی "

•  مقدمه


خدمت نظارت و پایش آلودگی های صنعتی و غیر صنعتی با شناسه 14062549000 و شناسه زیر خدمت 14032541101 به صورت  G2B ، G2C می باشد و  روند خدمت به صورت زیر می باشد :

•  هدف
• هدف از این توافقنامه سطح خدمت این است که با ورود واحدهای صنعتی و خدماتی به سامانه پس از ثبت نام و الصاق مدارک از نظر آلودگی های صنعتی و غیر صنعتی مورد پایش و نظارت قرار می گیرد.

  •  مسئولیت‌

 قوانین و مقرراتی را که به سازمان حفاظت محیط زیست اجازه می‌دهد این خدمت را ارائه کند، در سایت دفتر ارزیابی در منوی بالا زیرمجموعه ی معاونت انسانی قابل دسترسی می باشد.
• متقاضی دریافت این مجوز مکلف است مدارک خود را تنها از طریق سامانه به این دستگاه ارائه نماید.


  •  تعهدات متقابل خدمت‌گیرنده و دستگاه اجرایی


متقاضی دریافت این مجوز مکلف است مدارک خود را تنها از طریق سامانه / دفتر پیشخوان به این دستگاه ارائه نماید.

موارد مربوط به فرم "نظارت و پایش محیط زیست/زیرخدمت نظارت و پایش آلودگی های صنعتی و غیر صنعتی "جهت ارائه روی پایگاه اطلاع رسانی دستگاه به صورت دقیق در رابطه با زمان انجام خدمت، تعداد مرتبه مراجعه حضوری متقاضی، نحوه دسترسی و زمان های دسترسی به خدمت و کلیه جزئیات خدمت بصورت متعهدانه از سوی دستگاه ذکر می شود.


•  هزینه‌ها و پرداخت‌ها

بر اساس دستورالعمل متفاوت است.

•  دوره عملکرد

این بخش، دوره زمانی را که در آن، شرایط تحت این توافق سطح خدمت، فعال هستند را مشخص می‌کند.
• این توافقنامه سطح خدمت تا تاریخ [ 29 /12/ 1401]  اعتبار دارد.


 

 
بيشتر

ورود به خدمت

1399/1/9 شنبه
شعار سال 1402 "سال مهار تورم و رشد تولید"