آیکون منو
میز خدمت
  در اجرای ماده 17 تصویبنامه حقوق شهروندی در نظام اداری و الزام ایجاد میز خدمت در دستگاه های اجرایی، میز  خدمت با حضور کارشناسان دفاتر تخصصی در ورودی سازمان حفاظت محیط زیست واقع در طبقه همکف آمادگی لازم  جهت پیگیری مراجعین و پاسخگویی به ارباب رجوعان محترم را دارا می باشد .
 

 
* * * حمایت از کالای ایرانی * * *