1397/11/8 دوشنبه
   
سامانه صدور مجوز واحد های صنعتی ،تولیدی و خدماتی
سامانه مجوز شکار و صید
سامانه دریافت گواهینامه آزمایشگاه معتمد
سامانه سازمان های مردم نهاد (سمن ها) 
ارائه خدمات آموزشی
سامانه درخواست احداث باغ وحش
بانک اطلاعاتی  محققین و متخصصین محیط زیست
شکایات
بانک ایده
تکثیر و پرورش پرندگان ،پستانداران،خزندگان و دوزیستان          
درخواست خسارت وارده توسط حیات وحش
صادرات و واردات اجزای تنوع زیستی
سرشماری پستانداران
سرشماری پرندگان
بررسی طرح های پژوهشی و مطالعاتی
مجوز ورود به مناطق
مجوز نمونه برداری
تبادل اطلاعات سمن ها
سامانه ثبت نام مشمولین
مجوز برپایی نمايشگاه های حیات وحش
غیر خود اظهاری در پایش آلایندگی
مجوز واردات و صادرات پسماند
نحوه برخورد با جانوران وحشی کشف شده
مجوز واردات و صادرات مواد شیمیایی خطرناک
شعار سال 1402 "سال مهار تورم و رشد تولید"