معرفی بخش پروژه های سرمایه گذاری
 
    بخش پروژه های سرمایه گذاری ، مسئولیت نظارت بر اجرای پروژه ها را بر عهده دارد. منظور از اجرای پروژه ها ، نظارت بر واگذاری تجهیزات اهدایی سازمان ملل اعم از دستگاههای تزریق فوم ، شارژ ، شناسایی مواد مخرب لایه اوزن و ... به کارخانه های یخچالسازی ، فوم سازی ، تعمیرگاههای یخچال ، تعمیرگاههای کولر خودرو ، محیط زیست استانها ، گمرکات کشور ، مراکز فنی و حرفه ای و اتحادیه ها می باشد که بر حسب نیاز شامل دستگاههای آموزشی ، تولیدی و خدماتی هستند.
 
روند واگذاری تجهیزات
    روند کلی واگذاری تجهیزات به واحدها به شرح زیر می باشد که بر حسب ماهیت واحد (تعمیرگاهی ، تولیدی ، آموزشی و ...) ممکن است برخی آیتمها نیز کم گردد. این روند به صورت چارتی نشان داده شده است. 
   
    در قسمت تشکیل پرونده با توجه به ماهیت واحد ، مدارکی همچون کپی شناسنامه مدیر عامل یا سرپرست ، کپی پروانه بهره برداری و یا جواز کسب ، معرفی نامه از وزارت صنایع یا اتحادیه مربوطه ، مفاصا حساب مالیاتی ، آگهی ثبت در روزنامه رسمی کشور و فرم اطلاعات آماری اولیه از واحد ها اخذ می گردد که با توجه به آنها در خصوص واجد شرایط بودن آن واحد با توجه به قوانین پروتکل مونترال و دفتر حفاظت لایه اوزن تصمیم گیری می گردد.
 
   شرایط کلی لازم جهت واجد شرایط بودن واحدهای تولیدی عبارتند از : شروع به کار واحد قبل از تیر ماه سال 1374 ، مصرف قابل توجه مواد مخرب لایه اوزن ، وجود دستگاه تزریق فوم و یا شارژ در واحد ، عدم داشتن بدهی های سنگین و معوقه ، فعالیت دائم و مستمر از سال 1374 تا زمان معرفی جهت دریافت تجهیزات و ... می باشد.
 
    لازم به ذکر است که دستگاههای اهدایی جهت جایگزینی دستگاه قدیمی به واحد داده می شود تا در آن واحد ، دیگر از مواد مخرب لایه اوزن استفاده نگردد. لذا پس از اجرای کامل پروژه و تکمیل آن و تولید انبوه با دستگاه جدید اهدایی ، دستگاه های قدیمی باید اسقاط شوند.
 
آژانس های اجرایی
    آژانس های اجرایی وظیفه اجرای پروژه ها از مرحله بازدید اولیه تا برگزاری مناقصه ، خرید و ارسال تجهیزات و نصب و راه اندازی آنها در کشور زیر نظر دفتر حفاظت لایه اوزن را به عهده دارد. نسبت به اینکه تجهیزات اهدایی از کدام کارخانه خریداری شده اند ، در ایران نمایندگی خدمات پس از فروش نیز توسط شرکت نماننده ارائه می گردد.
 
    آژانس های اجرایی در بخش پروژه های سرمایه گذاری شامل آژانس های UNIDO ، UNDP ، GTZ و AFD می باشد.
    نمایندگان خدمات پس از فروش در ایران نیز شامل شرکت های سهند مینا (پلی یورتانی و گالیلو) ، کارآمدان همپا (کراس مافای و هیورن) ، سردیاران (هنکه) و عایق نوآور (کانون) می باشند.
اخبار
بيشتر