اخبار محیط زیست

مدیرکل حفاظت محیط زیست استان اصفهان با بیان اینکه بخش مازوت سوز نیروگاه شهید منتظری پلمب است، گفت: این نیروگاه هم اینک با چهار واحد فعال با سوخت گاز در حال تولید برق است.

1402/9/18 شنبه
سرشماری پستانداران شاخص منطقه حفاظت کولگ انجام گرفت

سرشماری پستانداران شاخص منطقه حفاظت کولگ انجام گرفت

مدیرکل حفاظت محیط زیست ایلام گفت: سرشماری پستانداران شاخص مناطق حفاظت شده استان از اول آذرماه به روش مشاهده مستقیم آغار گردیده است.

1402/9/18 شنبه
بيشتر
شعار سال 1402 "سال مهار تورم و رشد تولید"