ماموریت گروه پستانداران

v     مطالعه و ارزیابی وضعیت کمی و کیفی اجزای تنوع زیستی کشور در سطح گونه های جانوری با تاکید بر مناطق تحت مدیریت سازمان

v     پژوهش و مطالعه در خصوص شناسایی و رده بندی ( تاکسونومی  ) پستانداران وحشی کشور

v     تدوین شاخص های تنوع زیستی کشوردر سطح گونه

v     بررسی ، شناسایی و ارائه راهکارهای مناسب در خصوص حفاظت سایت های حیات وحش در اکوسیستمهای حساس شکننده

v     مطالعه جهت تعیین ضوابط اجرای احیای پستانداران وحشی در مناطق تحت مدیریت

v     مطالعه و بررسی نقاط دارای پتانسیل حفاظت ( غنای گونه ای و گونه های منحصر بفرد )

v      توانمندسازی و به روز نمودن اطلاعات کارشناسان ذیربط

v     بررسی ضوابط ورود و خروج پستاندارن وحشی به / از کشور

v     بررسی ضوابط اجرایی کنترل پستانداران وحشی وارداتی و مهاجم

v     همکاری فعال و موثر با سازمانهای بین المللی در اجرای تعهدات فیمابین  

v     انجام بررسیهای لازم و جامع در زمینه های شناسایی ، تعیین جمعیت ، نرخ زادآوری ، بررسی عادات و رفتار ، شرایط زیستی و سایر پارامترهای زیست شناختی گونه های مختلف حیات وحش ( شامل پستانداران به استثنای گونه های دریایی ) به منظور مشخص نمودن وضعیت جمعیت پستانداران وحشی کشور و نیز اعلام گونه های قابل بهره برداری ، نادر ، در خطر انقراض و گونه های آسیب رسان

v     تهیه ، تدوین و روز آمد کردن دستورالعمل های مورد نیاز در راستای مدیریت بهینة منابع حیات وحش و بویژه امور حفاظتی گونه ها و مناطق چهارگانه و نظارت فنی لازم بر حسن اجرای آنان از قبیل : سرشماری ، قرق های اختصاصی ، باغ وحش ها ،‌ تکثیر در اسارت ، گونه های آسیب رسان و ...

v     تجزیه و تحلیل کمی و کیفی جمعیت پستانداران وحشی بویژه گونه های قابل شکار در مناطق تحت مدیریت با سرشماری مستمر توسط استانها و ارائه گزارشات مشخص سالانه با استفاده از آمارهای دریافتی از استانها

v      انجام مطالعات و بررسی های لازم به منظور شناسایی عوامل تهدید و کاهش جمعیت پستانداران وحشی کشور به تفکیک گونه ها و مناطق چهارگانه ( تحت مدیریت )

v     تهیة برنامة مدیریتی برای گونه های شاخص جانوری و آندمیک کشور و انجام مطالعات و بررسی های لازم جهت دستیابی به راهکارهای مناسب اجرائی به منظور رفع عوامل تهدید حیات وحش

v     تهیه و تدوین طرح ها و پروژه های مرتبط با حیات وحش و پیگیری برای تصویب و تامین اعتبارات لازم جهت اجرای آنها به منظور توانمندسازی مدیریت حیات وحش

v     انجام مطالعات و بررسی های لازم به منظور اعلام ممنوعیت و محدودیت های مکانی ، زمانی و گونه ای از منابع حیات وحش کشور

v     بررسی و اعلام نظر تخصصی در مورد طرح ها و یا مواردی که در آن به طریقی اقدام به نگهداری گونه هایی از حیات وحش در اسارت می گردد

v     نظارت بر اجرای قانون کنوانسیون تجارت بین المللی گونه های جانوران وحشی در معرض نابودی و تهیه گزارش های لازم در خصوص وضعیت گونه های فوق

v     زمینه سازی و فراهم کردن بستر لازم برای مشارکت بخش خصوصی در حفاظت و بهره برداری پایدار از حیات وحش کشور براساس قوانین و مقررات مربوطه

v     انجام فعالیت های مطالعاتی و طرح های مشترک با دفاتر ذیربط در خصوص تعیین ارزشها و کانونهای تنوع زیستی و اظهارنظر تخصصی در خصوص ارتقاء مناطق جهت مدیریت بویژه در امر حیات وحش

v     بررسی و اعلام نظر تخصصی در خصوص خسارات وارده بر دام و محصولات کشاورزی توسط حیات وحش 

v     بررسی و اعلام نظر در خصوص طرح های تخصصی و پژوهشی ارائه شده از مؤسسات علمی و تخصصی مرتبط با حیات وحش

v     بررسی اثرات پدیده های طبیعی همچون خشکسالی ، سیل ، طوفان و ... بر حیات وحش و زیستگاههای آن

v     بررسی و اعلام نظر درخصوص طرحهای مدیریت مناطق چهارگانه ( توجیهی و تفصیلی )

v     بررسی و اعلام نظر در خصوص تغییر کاربری اراضی و یا استقرار و اجرای پروژه های عمرانی ، تولیدی و صنعتی در مناطق چهارگانه ، مناطق حساس و شکننده و همچنین طرحها و پروژه های مشمول ارزیابی زیست محیطی

 

زمان عقربه ای
دوشنبه 30 دي 1398

بازدیدها
تعداد بازديد اين صفحه: 6162
تعداد بازديد کنندگان سايت: 122508119 تعداد بازديد زيرپورتال: 827265 اين زيرپورتال امروز: 399 سایت در امروز: 27362 اين صفحه امروز: 1