اخبار معاونت

این نشست که با دعوت از صاحبنظران و اساتید دانشگاه و با حضور معاون علمی و فرهنگی و اجتماعی سازمان برنامه و بودجه کشور و آقای دکتر امیدی نیا معاون آموزش و مشارکت های مردمی سازمان حفاظت محیط زیست در روز پنج شنبه تاریخ 5 دیماه 1398 در محل سالن باغستان قزوین برگزار شد، روند شاخص های کلان اقتصادی و عدلت، سرمایه اجتماعی و توسعه پایدار، آسیب شناسی برنامه های پیشین توسعه از منظر محیط زیست، روش های حکمرانی موثر و اهمیت حکمرانی موثر در توسعه پایدار مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

1398/10/22 يكشنبه
.
گفت و گو با دکتر آرش یوسفی رییس مرکز آموزش محیط زیست و تربیت محیط بان سازمان حفاظت محیط زیست

محیط‌بان فردی است که شغلش حفاظت و کنترل عرصه‌های طبیعی و حیات وحش کشور است. هم‌اکنون تعداد محیط‌بانان کشور حدود 3500 نفر است و طی توافقنامه با سازمان امور اداری و استخدامی کشور، قرار است طی 10 سال، هر ساله 300 محیط‌بان برای حفاظت از عرصه‌های محیط‌زیست کشور جذب شوند.

1398/10/22 يكشنبه
بيشتر
سال 1398  سال رونق تولید