لایه اوزن سپری حفاظتی نازکی است که در جو استراتوسفری قرار گرفته که تمامی جانداران روی زمین را از تابش مضر اشعه فرابنفش محافظت می نماید. کلروفلور و برومو فلورکربن ها از اصلی ترین عوامل تخریب لایه اوزن می باشند. هالونهای 1211،1301و 2402 که از مواد شیمیایی با هالون بسیار بالا هستند، برای لایه اوزن بسیار مضر میباشند،که این تخریب 10 تا 100 برابر بیشتر از کلر است.از میزان کل برم موجود در اتمسفر تقریبا از هر 15-20 بخش در میلیارد،5 بخش آن از هالون ها است و بقیه هالون های موجود در جو از فعالیت های انسانی ناشی میشوند.

 

تقریبا 25 درصد از تخریب لایه اوزن در قطب جنوب یعنی ناحیه Antarctica  و 50 درصد در قطب شمال یعنی در ناحیه Arctic ، هر دو حاصل  فعالیت برم می باشد. میزان تخریب هالون 2 تا 10 برابر بیش از کلرو فلوروکربن ها است.

 

تاریخچه ای از حذف هالون ها از چرخه مصرف

 

در جلسه ای که در سال 1992 بین اعضا در کپنهاگ برگزار شد، تصمیم گرفته شد تا مصرف و تولید هالون ها در کشورهای پیشرفته تا ژانویه سال 1994 متوقف شود. اعضای بند 5 پروتکل برای یک دوره 10 ساله از این قانون مستثنی شدند که در این صورت هنوز برای مصارف ضروری خود می توانند تولید داشته باشند.

 

در مجموع اعضا تخت شرایط خاصی می توانند درخواست معافیت جهت مصارف ضروری هالون را مطرح نماید. در همان جلسه، تصمیم بر آن شد، به شرط گزارش به سازمان برنامه های زیست محیطی سازمان ملل در چهارچوب پروتکل، اعضا می توانند نسبت به خرید و فروش ثبت نشده هالون های بازیافتی اقدام نمایند. این مجموعه تصمیمات راه را برای استفاده از مواد اطفا حریق بدون بکارگیری هالون ها، مهیا می سازد.

 

تاسیسات حیاتی و با ارزش فعلی که از هالون استفاده می کنند  می توانند تا زمانی که ترتیبات دیگری اتخاذ شود به فعالیت های خود ادامه دهند و  در مجموع طبق تصمیم گرفته شده در نشست کپنهاگ، تا زمانی که جایگزین های مناسبی برای مواد اطفا حریق حاوی هالون پیدا نشده باشد،اجازه بکارگیری تجهیزات و موارد فعلی  در این تاسیسات مجاز خواهد بود

 

ایجاد بانک هالون در سطح ملی( داخل کشور)

میزان هالون در مخازن ذخیره سازی فعلی نظیر تجهزات قابل حمل اطفا حریق و واحد های سیار بسیار بیشتر از میزانی است که هر ساله تولید میشود. این موجودی فعلی همزمان با برچیده شدن تاسیسات (مصرف کننده هالون) و یا مطرح شدن موارد جایگزین جهت کابردهای مهار آتش، به تدریج به چرخه بازیافت و استفاده مجدد وارد میشوند. بنابراین بانک هالون امکان با ارزشی در نظر گرفته میشود، که به نظر می رسد بایستی در سطح ملی مدیریت و از آن بهره برداری گردد.

 

مدیریت بانک های  هالون شامل تعقیب و پیگیریهایی در مراحل مختلف است که در زیر می آید:

 

 برخی از بانک های هالون اقدام به خرید هالون نموده و انرا را برای فروش مجدد مهیا می سازند. برخی دیگر به ثبت میزان دقیق موجودی هالون ها که در دست افراد مختلف میباشد، پرداخته و تنها میزان کمی را وارد چرخه مصرف و آماده برای استفاده مجدد می نمایند. این نوع فعالیت ها، کارکردی به مانند مرکز تبادل اطلاعات دارد. چنین بانک هایی به تبادل اطلاعات موجودی هالون ها پرداخته و فرآیند خرید و فروش فیزیکی هالون ها را به افراد ذی نفع واگزار میمایند.برخی بانک های هالون جهت شرکت در تبادل اطلاعات( خرید و فروش اطلاعات) نیاز به عضویت فرد دارند.

 

بنابراین منطقی است که در ابتدا شزایط و ظوابط بانک هنالون مربوط جهت انجام معاملات باخریداران، مورد بررسی قرار گیرد. قطعا قالبی جامع و جهانی که تمامی اشکال بانک های هالون را در بر گیرد وجود ندارد و این موضوع عمدتا به این خاطر است که عامل کلیدی فرایند تشکیل بانک هالون، عکس فرآیند توزیع و عر ضه اولیه این ماده است که در هر کشور متفاوت میباشد. با این حال میشود در هر کشور، شاخص هایی کلیدی جهت این رویه تعریف نمود( تشکیل بانک هالون)

 

پرکردن اولیه مخازن، نصب ، بازیافت، ورود مجدد به چرخه مصرف و شارژ مجدد

 

بانک های هالون در کشورهای مختلف از اشکال متفاوتی برخوردارند بسیاری از آنها بصورت فیزیکی که دارای مخازن ذخیره سازی باشند، نیستند و در عوض سامانه هایی نرم افزای هستند که در خود لیست افرادی که دیگر نیازی به تجهیزات فعلی مهار آتش خود ندارند و کسانی که هنوز نیاز به استفاده از هالون دارند اما موجودی هالون آنها کافی نیست را در خود ثبت و نگه داری مینمایند.

 

اهمیت بانک های هالون

 

تصمیمات گرفته شده در نشست، به برنامه ریزی در خصوص بازیافت و استفاده مجدد هالون ها تاکید داشته است. این برنامه موجب خواهد شد:

  •  انتقال هالون موجود از یک مصرف کننده به دیگری تسهیل گردد
  •  موجب کاهش نیاز به معافیت های تولید و مصرف برای مصارف ضروری می گردد
  •  موجب کاهش انتشار گازهای مخرب می گردد.

در صورت تحقق ایده بانک جهانی هالون، هالون 1301 برای ده ها سال دیگر و هالون 1211 برای حداقل 10 سال آینده در دسترس خواهند بود. جهت اطمینان یافتن از اینکه منابع هالون موجود یک کشور برای پوشش نیازهای کشور دیگر به درستی به آن کشور منتقل میشود، نیاز به کمک و همکاری های بین المللی است. این موضوع خصوصا برای کشورهای در حال توسعه صدق میکند که بدلیل شمار محدود تاسیسات، از بانک های هالون اندکی برخوردارند.

 

  چگونگی تهیه هالون

 

یکی از شیوه های توصیه شده تضمین عرضه هالون، ایجاد شبکه ای از استفاده کنندگان در کشور خودتان میباشد. حتی در کشورهایی که دارای تاسیسات محدود استفاده از هالون ها هستند، این تا سیسات به مرور زمان تعطیل شده و موجودی هالون ها آنها برای فرآوری مجدد و ورود به چرخه دوباره مصرف، در دسترس قرار خواهند داشت.

 

در مجموع برخی دارندگان، موجودی ذخیره ای را برای استفاده در سیستم های خود نگه داری می نمایند. به منظور تضمین بستری جهت حفاظت مداوم( از میزان عرضه)، می توانید شبکه ای از استفاده کنندگان هالون که می توانند در هنگام ضرورت به کمک یکدیگر اتکا نمایند را بوجود آورید. به منظور تهیه هالون، اگر در کشور خود قبلا بانک ملی هالون تشکیل شده ، ابتدا از آن طریق اقدام کنید، حتی اگر در چنین حالتی در آنها ذخیره هالونی برای فروش وجود نداشته باشد از این طریق می توانید بفهمید در حال حاظر در کدام کشور هالون( برای خرید) وجود دارد.

 

 

مصارف ضروری (Essential Uses) کدامند؟

 

بر  اساس  نظر و تصویب کمیته بررسی  موارد جایگزین هالون ها مصارف ضروری باید  نوعی از مصرف باشند که :

 منجر به کاهش خسارات ناشی از آتش،انفجارات و یا کاربرد عوامل مهار آتش شود و عدم استفاده از آن منجر به نواقص جدی در ارائه خدمات ضروری به جامعه گردد و یا اینکه تهدیدی جدی برای حیات،محیط زیست ویا امنیت ملی ایجاد کند.

چگونگی ارائه درخواست برای مصارف ضروری ؟

 

نکات زیر میتواند شما را در تهیه مدارک لازم جهت بررسی درخواست استفاده از هالون جهت مصارف ضروری، یاری نماید . همچنین نکات گفته شده در   تعیین اینکه متقاضی تمامی اقدامات را جهت کاهش استفاده از هالون ها انجام داده است یا خیر کمک کننده خواهد بود:

 

1- ارائه جزئیات مربوط به نوع و میزان هالون درخواستی

 

2- ارائه شرح دقیقی از مورد استفاده شده

 

3- ارائه توضیح در مورد اینکه چرا این مصرف ضروری، برای سلامتی، امنیت و یا کارکرد درست خدمات اجتماعی ضروری در نظر گرفته میشود.

 

4- ارائه توضیحی در مورد اینکه چه معیارهایی برای مهار درست آتش سوزی ها بکار گرفته شده

 

5-در خصوص تاسیسات جدید توضیح داده شود چه فن آوری های جایگزینی در زمینه مهار آتش سوزی مورد بررسی قرار گرفته اند و چرا این فن آوری ها در حال حاظر کافی نمی باشند.

 

6-اعلام نماید که آیا استفاده از هالون درخواستی، توسط قوانین بین المللی جهت استفاده در کاربرد خاصی، در خواست شده است؟

 

7-مستنداتی را در خصوص تلاشهای انجام شده جهت کسب هالون مورد نیاز از منابع داخل کشور خود، ارائه نماید.

برخی از کشورها ممکن است در هنگام دریافت تقاضای خرید هالون دقیقا تمامی سوالات بالا را مطرح ننمایند، اما قطعا در هنگام مراجعه به تمامی بانک های هالون و یا کشورهای دارنده هالون، برخی از این سوالات مطرح خواهند شد.

 

اخبار
بيشتر