به منظور حصول اطمینان از انطباق فعالیت های کشور با روند اجرای پروتکل مونترال و در نهایت دستیابی پایدار به اهداف پروتکل مونترال برنامه جامع سیاست ها و مقررات مربوط به حفاظت لایه اوزن تدوین گردید .


مفاد این برنامه دارای سه بخش اصلی به شرح زیر می باشد :

 

1- چهارچوب قانونی که شامل موارد زیر می باشد :

- اصل پنجاهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

 

- قانون واردات و صادرات 

 

- قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست

 

- قانون حفظ نباتات

 

- قانون جلوگیری از آلودگی هوا 
 

- برنامه سوم و چهارم توسعه فرهنگی ، اقتصادی و اجتماعی کشور

 

کنوانسیون وین ، پروتکل مونترال و اصلاحیه های لندن ، کپنهاک ، مونترال

 

2- تدابیر کنترلی مطابق با برنامه زمانبندی پروتکل مونترال

 

3- سیستم صدور مجوز واردات و صادرات مواد مخرب لایه اوزن

این برنامه شامل موارد دیگری از جمله تشویق ها و تنبیه های اقتصادی ، تدوین استاندارد ها، ارائه آموزش های لازم ، تنویر افکار عمومی ، برچسب گذاری کالاها ، اعمال کنترل بر کالاهای وارداتی می باشد که توجه به آنها از اهمیت به سزایی برخوردار است.

 

قوانین و مقررات مصوب در برنامه جامع سیاست ها و مقررات مربوط به حفاظت لایه اوزن و سیستم صدور مجوز صادرات و واردات مواد مخرب لایه اوزن به شرح زیر می باشد:

 

استقرار کامل سیستم صدور مجوز و سهمیه بندی واردات

 

اجرای سیستم کد گذاری مواد کاهنده لایه اوزن

 

تدوین و ابلاغ فرم‌های مخصوص واردات و صادرات مواد کاهنده لایه اوزن وکالاهای حاوی این مواد جهت ثبت و کنترل دقیق تر

 

ممنوعیت واردات کالاهای حاوی مواد کاهنده لایه اوزن (یخچال و فریزر، آب سردکن،چیلر وکولر خودرو ،کمپرسورهای سرماساز که CFC مصرف می کنند، افشانه های غیرداروئی دارای CFC-12 ) از ابتدای سال 1383

 

اعمال سیستم سهمیه بندی برای واردات گازهای 12و CFC-11 از سال 1382 و برای حلال های مخرب لایه اوزن (CTCو TCA) از ابتدای سال 1386

 

عدم دریافت عوارض گمرکی تجهیزات از کارخانه‌های مشمول طرح‌ها

 

ممنوعیت احداث کارخانه های جدید مبتنی بر استفاده از مواد کاهنده لایه اوزن

 

دریافت تعهد نامه از وارد کنندگان مواد مخرب لایه اوزن ( فریون ها ) از ابتدای سال 1386

 

ثبت سفارش برای واردات مواد مخرب لایه اوزن ( فریون ها ) منوط به دریافت مجوز از دفتر حفاظت لایه اوزن می باشد.

 

حداکثر سهمیه واردات برای مواد مخرب لایه اوزن ( فریون ها ) در هر نوبت ثبت سفارش حداکثر 20 تن می باشد و در هر نوبت تنها برای یک ماده ثبت سفارش بعمل خواهد آمد ( به جزو واردکنندگان مصارف دارویی ) .

 

واردکنندگان مواد مخرب لایه اوزن موظف به ارائه گزارش واردات دوره قبل خود و نحوه توزیع آنها به دفتر حفاظت لایه اوزن می باشند.

 

عدم صدور مجوز ثبت سفارش به واردکنندگانی که گزارش واردات و توزیع دوره قبل خود را ارائه ننموده اند.

اخبار
بيشتر