آخرین اخبار
.
1398/4/21 جمعهwww.doe.ir
استان هرمزگان با تقدیم 4 شهید پس از استان فارس، بیشترین میزان شهید را تقدیم کشور و انقلاب در حوزه حفاظت از انفال الهی،کرده است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز خلیج فارس،مسئول هماهنگی و پیگیری امور ایثارگران سازمان حفاظت محیط زیست با بیانهرمزگان دومین استان کشور در حوزه تقدیم شهدای محیط زیست اینکه سازمان حفاظت محیط زیست پس از نیروی انتظامی بیشترین تعداد شهیدا دارد،گفت: این سازمان در کل کشور 140 جانباخته در حفاظت از انفال الهی دارد که 40 نفر آن ها شهید محسوب شده اند.
رضا فرخی درباره شرایط احراز شهادت نیروها نیز گفت: تا قبل از سال 96 فقط نیروهایی که در درگیری مسلحانه و با اصابت گلوله به شهادت می رسیدند به عنوان شهید محسوب می شدند.
وی افزوددر سال 96 با دستورالعمل خدمتیِ نیروهای یگان در دستگاه های اجرایی با تایید مقام معظم رهبری و ستاد کل نیروهای مسلح بر اساس بند 3 ماده 10 این دستورالعمل، هرگونه حادثه منجر به فوت برای نیروهای اجرایی دستگاه های دارای یگان حفاظت، شامل حکم شهید می شود.
مسئول هماهنگی و پیگیری امور ایثارگران سازمان حفاظت محیط زیست همچنین گفت: با برگزاری جلساتی با بنیاد شهید و امور ایثارگران، وضعیت حادثه دیدگان سازمان محیط زیست پیگیری می شود.