همایش و کارگاه آموزشی همایش و کارگاه آموزشی 3 روزه از تاریخ 6 تا 8 اسفند 1397 در محل سازمان حفاظت محیط زیست در باره اجرایی نمودن کنوانسیون میناماتا در مورد جیوه ، و با حضور نمایندگان دبیرخانه کنوانسیون میناماتا، نمایندگان و کارشناسان سازمان حفاظت محیط زیست(ستاد و استان ها)، دستگاه های ذیربط و سایر ذینفعان برگزار شد. همایش و کارگاه آموزشی مدیریت زیست محیطی جیوه


 
بيشتر