آیکون منو
آزمایشگاه معتمد
    
مشخصات آزمایشگاههای معتمد
       

   بخش شیمی مسئول بخش : خانم ملک 

استان ها : اصفهان ، کردستان  ،سمنان ، فارس ( خانم  ملک ) 


   بخش هیدوروکربنهای نفتی و سموم مسئول بخش : خانم اسدی 

استان ها : کرمان ، زنجان ( خانم اکرام جعفری )، آذربایجان شرقی ، تهران صدوری 95 به بعد (خانم اسدی) ،آذربایجان غربی (آقای آقایی)
 
   بخش آماده سازی نمونه مسئول بخش : خانم هزارخانی 


استان ها :  مرکزی ، تهران دولتی (خانم هزارخانی)


   بخش فلزات سنگین مسئول بخش : خانم طباطبایی

استان ها : همدان ، خوزستان ( خانم طباطبایی) ، گلستان ، مازندران (خانم اسکندری )

 
   بخش آلودگی هوا - منابع ثابت و سیار مسئول بخش : خانم کسمائیاستانهای :  تهران (خصوصی) ، (خانم دانشیار ) ، یزد ( آقای صاحباری ) ، خراسان جنوبی و هرمزگان ( خانم ابراهیمی ) ، خراسان شمالی (آقای متولی )


   
بخش آلودگی هوا -ایستگاهها و مراکز کنترل و پایش مسئول بخش : آقای سپهرنیا


استانها : گیلان  (خانم شهمیری )، اردبیل ، خراسان رضوی  (آقای باقی پور ) 


   بخش بیولوژی مسئول بخش : خانم ملاکرمی 

استانها : ایلام ، لرستان (خانم قوامی)، کرمانشاه، کهکیلویه و بویر احمد( خانم ملاکرمی)


    بخش خاک مسئول بخش : آقای  گندمکار

استانها : 
  چهار محال و بختیاری ، البرز ، بوشهر ( آقای جرس )، قم ، قزوین ، سیستان و بلوچستان ( آقای گندمکار )

 
اقتصاد مقاومتی: تولید – اشتغال