پارامترهای فیزیکی شیمیایی از آب و رسوب، در ماه های اردیبهشت و تیر سال جاری به اجرا درآمد.

1398/5/22 سه‌شنبه
.
مدیریت فاضلاب های روستایی –پایلوت استان البرز

معضلات آلودگی رودخانه ها مربوط به عدم مدیریت صحیح فاضلاب های روستایی می باشد

1398/5/22 سه‌شنبه
.
جلسات آئین نامه اجرایی قانون حفاظت از خاک

پیش نویس آئین نامه اجرایی این قانون تهیه و در جلسات مشترک با وزارت جهاد کشاورزی

1398/5/22 سه‌شنبه
.
جلسه تدوین بیمه برای حمل و نقل جاده ای مواد شیمیایی خطرناک

سالانه تعداد زیادی سوانح جاده ای آلاینده های زیست محیطی به وقوع می پیوندد که اکثراً نتیجه تصادفات تانکرهای نفتی می باشند.

1398/5/16 چهارشنبه
بيشتر

آلبوم تصاوير

بيشتر

دستورالعمل ها

پروژه های مطالعاتی
بيشتر

فرایند ها