اخبار معاونت
.
نشست رصد مستمر آب های تحت حاکمیت دریایی کشور برگزار شد.

معاونت محیط زیست دریایی و تالاب ها به منظور رصد مستمر آب های تحت حاکمیت دریایی کشور با اعضای هیات علمی دانشگاه علم و صنعت نشست هم اندیشی  برگزار نمود.

1398/10/15 يكشنبه
بيشتر

آلبوم تصاوير

بيشتر

دستورالعمل ها


دستورالعمل ها معاونت

دستورالعمل های دفتر زیست بوم های دریایی

دستورالعمل های دفتر سواحل و تالاب های ساحلی

دستورالعمل های دفتر بررسی آلودگی های دریایی

 
بيشتر

پروژه های مطالعاتی

استاندارد ها


استانداردهای معاونت

استانداردهای دفتر زیست بوم های دریایی

استانداردهای دفتر سواحل و تالاب های ساحلی

استانداردهای دفتر بررسی آلودگی های دریایی

 
بيشتر