اخبار مهم
.
1402/8/11 پنجشنبهwww.doe.ir
معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان حفاظت محیط زیست گفت: تمامی فعالیت های اقتصادی، صنعتی و کشاورزی کشور باید بر اساس نقشه توان اکولوژیکی کشور انجام پذیرد.

به گزارش روابط عمومی سازمان حفاظت محیط زیست به نقل از اداره کل محیط زیست کردستان، دکترعلی سلاجقه در جمع اساتید و فعالان زیست محیطی استان کردستان تاکید کرد: حفاظت از محیط زیست مبتنی بر پژوهش های علمی و دانشگاهی باشد.

 وی گفت: حل مسائل زیست محیطی کشور نیازمند اقدامات پژوهش بنیاد و مبتنی بر شناخت علمی است. 

دکتر سلاجقه که در دانشگاه کردستان سخن می گفت؛ تصریح کرد: توسعه کشور باید با لحاظ کردن ضوابط محیط زیستی تحقق یابد.

وی ادامه داد: رویکرد این سازمان در امر حفاظت رویکردی مشارکتی است که باید با همکاری دانشگاهیان، سمن های زیست محیطی و سازمان های ذیربط انجام شود. 

سلاجقه  در این نشست تصریح کرد:  پیگیر  اشتغال فارغ التحصیل رشته های محیط زیست و منابع طبیعی در هیات دولت هستیم.

معاون رئیس جمهور در پایان بر مسائل و چالشهای زیست محیطی به صورت کلی اشاره کرد و بر حل این مسائل توسط همکاری بین دانشگاه و محیط زیست تاکید کرد.