اخبار مهم
.
1402/8/2 سه‌شنبهwww.doe.ir
معاون محیط‌زیست طبیعی و تنوع‌زیستی سازمان حفاظت محیط‌زیست:
معاون محیط‌زیست طبیعی و تنوع‌زیستی سازمان حفاظت محیط‌زیست گفت: با توجه به بازبینی استانداردهای باغ‌وحش‌ها، یک باغ وحش پلمب شده و ۲ باغ‌وحش هم در حال جمع‌آوری است.
به گزارش روابط عمومی سازمان حفاظت محیط زیست، حسن اکبری در گفت و گو با خبرنگار محیط زیست ایرنا افزود: ۲۵ باغ وحش در کشور وجود دارد؛ هر چند ایرادات زیادی بر آنها داریم و همواره مشکلاتی دارند اما به هر حال مکان هایی برای حفظ ذخایر ژنی حیات وحش هستند که باید ساماندهی شوند بر این اساس سال گذشته جلساتی دراین باره برگزار کردیم و بر این اساس تمام باغ وحش ها رتبه بندی شدند.

وی اظهارداشت: امیدواریم این رتبه بندی ها منجر به این شود که باغ وحش ها به سمت استاندارد شدن پیش روند و به مراکزی تبدیل شوند که هم کار اقتصادی و هم تفریحی انجام دهند و هم در کنار آن به حفاظت از حیات وحش کمک کنند.

معاون محیط‌زیست طبیعی و تنوع‌زیستی سازمان حفاظت محیط‌زیست ادامه داد: همچنین ۱۸ واحد باغ پرندگان در کشور وجود دارد که از این تعداد ۴ واحد در حال جمع آوری و تعطیلی است و ۱۴ واحد هم فعال است.


وی درباره علت تعطیلی این مراکز گفت: وقتی که باغ وحش ها رتبه بندی شدند باید بتوانند خودشان را با استانداردهای تعریف شده هماهنگ کنند، از این رو برخی از این مراکز نتوانستند خود را با این استانداردها تطبیق دهند بنابراین برخی یا به علت اخطارهای سازمان حفاظت محیط زیست و برخی هم به علت یک سری مسائل خودشان، ترجیح دادند که تعطیل شوند.

اکبری درباره سرنوشت گونه های باغ وحش ها و مراکز نگهداری حیوانات اظهار داشت: برخی از گونه ها ممکن است امانت باشند که در این صورت به صاحبان اصلی پس داده می شوند و سایر حیوانات نیز با هماهنگی با نهادهای مرتبط به واحدهای دیگر فروخته می شوند.

وی گفت: علاوه بر باغ وحش ها و باغ پرندگان ، ۳۴ مرکز نگهداری حیوانات نیز در کشور فعال است که بیشتر شامل مراکزی هستند که در پارک های داخل شهرها نگهداری می شوند و از ابتدا مجوزشان باغ وحش یا باغ پرندگان نبوده و اما برای اینکه ساماندهی و مدیریت شوند در قالب مراکز نگهداری آنها را رصد می کنیم.

اکبری اظهار داشت: با توجه به ساماندهی باغ وحش ها و این مراکز از سال گذشته موظف شدند تا در سامانه جامع محیط زیست ثبت نام کنند تا بتوانیم آنها را به خوبی رصد کنیم تا نظارت بهتری بر روی این مراکز داشته باشیم.