اخبار مهم
.
1402/8/9 سه‌شنبهwww.doe.ir
نماینده وزارت امور خارجه در نخستین نشست ستاد ملی مقابله با پدیده گرد و غبار در زابل گفت: یکی از مشکلاتی که در مسیر تخصیص حقابه ایران از هیرمند وجود دارد، عدم استقرار دولت رسمی در افغانستان است.

به گزارش روابط عمومی سازمان حفاظت محیط زیست، در جلسه کارگروه ملی مقابله پدیده گرد وغبار که بعد از ظهر امروز در زابل برگزار شد محمد نجفی نماینده وزارت امور خارجه در این جلسه با اشاره به اینکه  در مجامع بین‌المللی هیئت حاکمه فعلی در افغانستان  را به عنوان دولت رسمی نمی‌شناسند تصریح کرد: با توجه به این شرایط، شرط پذیرش طالبان به عنوان دولت رسمی افغانستان، تحقق حقابه ایران از هیرمند است.

گفتنی است، شانزدهمین جلسه ستاد ملی مقابله با پدیده گرد وغبار  کشور پس از بازدید نمایندگان دستگاه ها از بستر خشک تالاب هامون و منشا گرد وغبار در این منطقه با حضور دکتر سلاجقه معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان حفاظت محیط زیست برگزار شد.