معرفی

صادرات مواد شیمیایی خطرناک:

معرفی خدمت

نظارت و صدور مجوز واردات و صادرات مواد شیمیایی خطرناک بر اساس کنوانسیون روتردام

نام خدمت کلان

14031128000

شناسه خدمت کلان

صدور مجوز واردات مواد شیمیایی خطرناک
صدور مجوز صادرات مواد شیمیایی خطرناک

عنوان زیر خدمت

(14062546105)
(14062546106)

شناسه زیرخدمت

G2C، G2B

نوع خدمت

--مواد شیمیایی صنعتی نو مندرج در فهرست کنوانسیون روتردام نیازمند اخذ مجوز از کشور مقصد توسط سازمان محیط زیست می باشد.

توضیحات خدمت

الکترونیکی

وضعیت الکترونیکی بودن خدمت

https://iranemp.ir

آدرس اینترنتی خدمت

اشخاص حقیقی و حقوقی تولیدکننده مواد شیمیایی یا بازرگان

واجدین شرایط درخواست خدمت

 1. ارائه درخواست كتبي به دفتر شامل اطلاعات مربوط به واردات
 2. ارائه تصوير پروانه بهره برداري واحد مصرف كننده
 3. تكميل پرسشنامه دفتر در خصوص مصارف ماده شيميايي
 4. تأييد كتبي زيست محيطي اداره كل
 5. تأييد كتبي وزارت بهداشت
 6. تأييد ساير وزارتخانه ذيربط حسب مورد
 7. دريافت مجوز واردات مرجع ذيصلاح كنوانسيون روتردام از كشور وارد كننده به دفتر

مدارک لازم برای درخواست خدمت

از طریق وبسایت

محل مراجعه برای درخواست خدمت

ساعات اداری

ساعات کاری ارائه خدمت

از طریق وبسایت

محل مراجعه برای دریافت جواب

از زمان دریافت پاسخ رسمی کشور مقصد حداکثر 2 هفته

متوسط مدت زمان ارائه خدمت

هزینه ندارد

هزینه ارائه خدمت

کشور مقصد گمرک وزارت صمت دفاتر داخلی  وزارت بهداشت جهاد کشاورزی

استعلامات درون سازمانی و برون سازمانی

 1. تسلیم درخواست صادر کننده یا دفتر صادرات گمرک جمهوری اسلامی ایران به مرجع ذیصلاح کنوانسیون روتردام در کشور مبداء (دفتر آب و خاک(
 2. در صورتیکه ماده شیمیایی بر اساس ضمیمه شماره 3 ، مشمول کنوانسیون روتردام نشود ، مجوز صادر شده (اعلام موافقت کتبی از دفتر به اداره صادرات گمرک ایران) و رونوشت آن به متقاضی ارسال می گردد.
 3. اطلاع رسانی به مرجع ذیصلاح کنوانسیون روتردام در کشور مقصد از طرف مرجع ذیصلاح کنواسیون فوق در کشور مبداء (دفتر آب و خاک( در صورتیکه ماده شیمیایی بر اساس ضمیمه شماره 3 ، مشمول کنوانسیون روتردام شود
 4. در صورت دریافت پاسخ مثبت مجوز صادر شده (اعلام موافقت کتبی از دفتر به اداره صادرات گمرک ایران) و رونوشت آن به متقاضی ارسال می گردد.
 5. در صورت دریافت پاسخ منفی مخالفت با صادرات (اعلام مخالفت کتبی از دفتر به اداره صادرات گمرک ایران) و رونوشت آن به متقاضی ارسال می گردد.

روند اجرای فرآیند

واردات مواد شیمیایی خطرناک :

معرفی خدمت

نظارت و صدور مجوز واردات و صادرات مواد شیمیایی خطرناک بر اساس کنوانسیون روتردام

نام خدمت کلان

14031128000

شناسه خدمت کلان

صدور مجوز، کنترل و نظارت بر واردات مواد شیمیایی خطرناک بر اساس کنوانسیون روتردام

عنوان زیر خدمت

14031128100

شناسه زیرخدمت

G2C، G2B

نوع خدمت

-واردات مواد شیمیایی نو مشمول کنوانسیون استکهلم (آلاینده های آلی پایدار) ممنوع می باشد چه صنعتی چه کاربرد کشاورزی

-واردات مواد شیمیایی صنعتی نو مشمول کنوانسیون روتردام نیازمند اخذ مجوز از سازمان حفاظت محیط زیست است.

-آزبست کریزوتای و کلیه کالاهای آزبستی نیازمند اخذ مجوز از دفتر تغییر اقلیم و هوا می باشد

-موادی شیمیایی نو در کنوانسیون های مندرج در پیوست درج نشده اند، نیازمند اخذ مجوز از این سازمان نمی باشند مشروط به آنکه کالای نو باشند و ضایعاتی یا پسماند نباشند.

توضیحات خدمت

الکترونیکی

وضعیت الکترونیکی بودن خدمت

آدرس اینترنتی خدمت

کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی

واجدین شرایط درخواست خدمت

 1. ارائه درخواست كتبي به دفتر شامل اطلاعات مربوط به صادرات
 2. كميل پرسشنامه دفتر در خصوص مشخصات ماده شيميايي صنعتي خطرناك
 3. ارسال اطلاعيه صادرات از دفتر به همراه پرسشنامه مذكور به مرجع ذيصلاح كنوانسيون روتردام در كشور وارد كننده

مدارک لازم برای درخواست خدمت

از طریق وبسایت

محل مراجعه برای درخواست خدمت

ساعات اداری

ساعات کاری ارائه خدمت

از طریق وبسایت

محل مراجعه برای دریافت جواب

از زمان تکمیل سامانه و مدارک حداکثر 30 روز کاری

متوسط مدت زمان ارائه خدمت

ندارد

هزینه ارائه خدمت

استعلامات درون سازمانی و برون سازمانی

تسلیم در خواست وارد كننده به دفتر و یا ارسال اطلاعیه صادرات از مرجع ذیصلاح کنوانسیون روتردام در کشور مبداء به مرجع ذیصلاح کنواسیون فوق در کشور مبداء(دفتر آب و خاک) و اعلام وصول به مرجع ذیصلاح کنوانسیون در کشور مبداء

 1. در صورتیکه ماده شیمیایی بر اساس ضمیمه شماره 3 ، مشمول کنوانسیون روتردام شود ، با واردات مخالفت شده و جواب منفی به مرجع ذیصلاح کشور مبدأ اعلام میشود و نیز مخالفت کتبی از طرف دفتر به اداره واردات گمرک ایران و رونوشت آن به  اداره کل و متقاضی ارسال می گردد.
 2. انجام مکاتبات مورد نظر (1- مكاتبه دفتر با اداره كل درخصوص وضعیت مدیریت زیست محیطي ماده شیمیایي 2- مکاتبه دفتر با واحد صنعتی مصرف کننده جهت تكمیل پرسشنامه دفتر 3- مکاتبه دفتر با وزارت بهداشت و كسب نظر) در صورتیکه ماده شیمیایی بر اساس ضمیمه شماره 3 ، مشمول کنوانسیون روتردام نشود جهت اعلام نظر
 3. اطلاع رسانی به مرجع ذیصلاح کنوانسیون روتردام در کشور مقصد از طرف مرجع ذیصلاح کنواسیون فوق در کشور مبداء (دفتر آب و خاک( در صورتیکه ماده شیمیایی بر اساس ضمیمه شماره 3 ، مشمول کنوانسیون روتردام شود.
 4. در صورت دریافت پاسخ مثبت، بررسی نهایی توسط مرجع ذیصلاح کنوانسیون در کشور انجام شده و با واردات موافقت میگردد و پاسخ مثبت به مرجع ذیصلاح کشور مبدأ اعلام شده و مجوز صادر شده (اعلام موافقت کتبی از دفتر به اداره واردات گمرک ایران) و رونوشت آن به اداره کل و متقاضی ارسال می گردد.
 5. در صورت دریافت پاسخ منفی با واردات مخالفت شده و جواب منفی به مرجع ذیصلاح کشور مبدأ اعلام میشود و نیز مخالفت کتبی از طرف دفتر به اداره واردات گمرک ایران و رونوشت آن به  اداره کل و متقاضی ارسال می گردد.

روند اجرای فرآیند

راهنما

ایمیل  تهیه کننده راهنما   : help@doe.ir
**************************************************
تاریخ به روزرسانی راهنما  :  97/11/30
**************************************************


راهنمای ثبت درخواست صادرات  مواد شیمیایی خطرناک

مراحل

 1. در صفحه اصلی سامانه واردات و صادرات مواد شیمیایی خطرناک، صادرات مواد شیمیایی خطرناک را انتخاب کنید.

 1. با انتخاب کردن صادرات مواد شیمیایی خطرناک، وارد صفحه ورود اطلاعات می‌شوید.


 1. فرم را پر کنید (قسمت‌های ستاره‌دار الزامی است) و در پایان دکمه تایید را فشار دهید. سامانه به شما یک کد پیگیری می‌دهد.
 1. با کد پیگیری داده شده در صفحه اصلی سامانه قسمت پیگیری صادرات مواد شیمیایی، می‌توانید درخواست خود را پیگیری کنید.
 1. با انتخاب کردن پیگیری صادرات مواد شیمیایی، وارد صفحه پیگیری صادرات مواد شیمایی خطرناک می‌شوید.
 2. با وارد کردن کد پیگیری و کد امنیتی و فشار دادن دکمه تایید،گردش درخواست خود  را می‌توانید مشاهده کنید.

پرسشهای متداول

شرایط صدورمجوز واردات مواد شیمیایی خطرناک توسط سازمان محیط زیست چگونه است ؟
برای درخواست مجوز واردات و صادرات باید به کجا مراجعه شود؟
آیا ترانزیت خارجی نیازمند اخذ مجوز از سازمان محیط زیست است ؟
بيشتر

اطلاعات تماس

پاسخ گویی خدمت

اداره کل استان مربوطه و پس از صدور مجوز از استان دبیرخانه صدور مجوز مستقر در معاونت محیط زیست انسانی - کارشناس استان

مسئول پاسخگویی

اداری

ساعات کاری

42781634 در سازمان و ادارات کل محیط زیست استان ها ( کارشناس استان )

تلفن تماس

doewaste@gmail.com

پست الکترونیکی

آدرس مراجعه حضوری

نظرسنجی و تعامل
پیگیری

جهت مشاهده نتیجه ثبت نام خود در سامانه صادرات پسماند کد پیگیری خود را وارد نمایید.
کد پیگیری

جهت مشاهده نتیجه ثبت نام خود در سامانه واردات پسماند کد پیگیری خود را وارد نمایید.
کد پیگیری

بیانیه توافق خدمت

قابل توجه بازدید کنندگان محترم
 
 •  بدینوسیله توافق نامه سطح خدمات پورتال سازمان حفاظت محیط زیست را به اطلاع میرساند:
   
 •  تارنمای سازمان حفاظت محیط زیست به امکان ثبت و پیگیری درخواست ها و شکایات شما متقاضیان گرامی از طریق سایت مجهز می باشد و شما می توانید در این قسمت  به صورت برخط  در 7 روز هفته و 24 ساعت روز با سازمان ارتباط برقرار نمایید.
 •  به محض ثبت درخواست، سعی می گردد در کوتاهترین زمان ممکن نتیجه پیگیری درخواست مطرح شده به متقاضی اعلام گردد.
   
 • تارنمای سازمان حفاظت محیط زیست به صورت تمام وقت در دسترس متقاضیان گرامی بوده و در صورت بروز هرگونه اشکال و نقص فنی، به متقاضیان اطلاع رسانی خواهد گردید.
   
 • اطلاعات خصوصی تکمیل کنندگان فرم‌های الکترونیکی، دراختیار عموم قرار نمی‌گیرد.
   
 • این توافقنامه سطح خدمت تا پایان سال 99 اعتبار دارد.
بيشتر

ورود به خدمت