معرفی

صادرات پسماند:

معرفی خدمت

ارائه مجوز های زیست محیطی

نام خدمت کلان

(14042546000)

شناسه خدمت کلان

صدور مجوز صادرات پسماند

عنوان زیر خدمت

(14062546104)

شناسه زیرخدمت

G2C ، G2B

نوع خدمت

کلیه متقاضیان برای اخذ مجوز صادرات پسماندها می توانند به سامانه مراجعه نمایند

-در خصوص صدور پسماندهای خطرناک اخذ مجوز واردات کشور مقصد از مرجع .... (عضو کنوانسیون بازل در کشور مقصد) ضروری می باشد.

توضیحات خدمت

الکترونیکی

وضعیت الکترونیکی بودن خدمت

آدرس اینترنتی خدمت

تولیدکنندگان پسماند و یا شخص حقیق و حقوقی که مدیریت پسماند به او واگذار شده است.

واجدین شرایط درخواست خدمت

صادرات: رویه -1تسلیم درخواست شرکت از طریق اداره کل حفاظت محیط زیست استان، تکمیل فرمهای کنوانسیون بازل و تهیه نامه
کسب مجوز صادرات برای کشور مقصد، ارائه مستندات از دستگاههای مربوط به بازیافت و مصرف پسماند مبنی بر عدم وجود توان
زیست محیطی جهت بازیافت و یا امحای نهایی پسماند در کشور
رویه -2موافقت مرجع ذیصلاح کنوانسیون بازل در کشور مقصد با انجام صادرات به مهر و امضای سفارت جمهوری اسلامی ایران در
آن کشور جهت تأیید صحت سند ، ارائه مستندات از دستگاههای مربوط به بازیافت و مصرف پسماند مبنی بر عدم وجود توان زییست
محیطی جهت بازیافت و یا امحای نهایی پسماند در کشور

مدارک لازم برای درخواست خدمت

از طریق وب سایت

محل مراجعه برای درخواست خدمت

ساعات اداری

ساعات کاری ارائه خدمت

از طریق وبسایت

محل مراجعه برای دریافت جواب

پس از تکمیل کلیه مدارک تاکید بر مجوز کشور مقصد حداکثر 30 روز کاری

متوسط مدت زمان ارائه خدمت

هزینه ندارد

هزینه ارائه خدمت

مجوز کشور مقصد، گمرک ، سازمان تجارت

استعلامات درون سازمانی و برون سازمانی

 1. تسلیم درخواست متقاضی برای صادرات پسماند از طرف صادر کننده به دفتر آب و خاک
 2. انجام بررسی های لازم در جهت وجود و یا عدم وجود امکانات و تسهیلات مدیریت صحیح زیست محیطس در کشور
 3. مخالفت با صادرات در صورت وجود امکانات و تسهیلات مدیریت صحیح زیست محیطی پسماند مورد نظر واعلام آن به متقاضی
 4. مخالفت با صادرات در صورت عدم عضویت کشور مقصد در کنوانسیون بازل و اعلام آن به متقاضی
 5. بررسی مدارک و مستندات و مکاتبه با مرجع ذیصلاح کنوانسیون در کشور مقصد و اعلام نظر
 6. مخالفت با درخواست صادرات در صورت اعلام نظر منفی و اعلام آن به متقاضی
 7. موافقت با درخواست صادرات و صدور مجوز (اعلام کتبی از دفتر به اداره واردات و صادرات گمرک ایران) در صورت اعلام نظر مثبت و رونوشت به متقاضی

روند اجرای فرآیند

واردات پسماند:

معرفی خدمت

ارائه مجوز های زیست محیطی

نام خدمت کلان

14042546000

شناسه خدمت کلان

صدور مجوز واردات پسماند ها

عنوان زیر خدمت

14062546103

شناسه زیرخدمت

G2C ، G2B

نوع خدمت

کلیه متقاضیان برای ارائه درخواست و در صورت دارا بودن شرایط علمی اخذ مجوز واردات پسماند به این سامانه مراجعه می کنند.

1-واردات پسماندهای خطرناک کلا ممنوع است.

1-1.تا اطلاع ثانوی ضایعات باطری های سرب اسیدی(بدون اسید) بر اساس شرایط بررسی خواهد شد ودر صورت دارا بودن شرایط اعلامی مجوز صادر خواهد شد.

2-ضایعات و پسماندهای الحاقیه 9 کنوانسیون بازل(مانند ضایعات کاغذ، پلاستیک، ضایعات فلزی و ...) قابل بررسی و در صورت دارابودن شرایط مجوز صادر خواهد شد.

3-هرگونه ترانزیت داخلی نیازمند اصل مجوز واردات قبل از ترخیص از گمرکات می باشد.

4-ترانزیت خارجی پسماندای خطرناک از طریق خاک کشور ممنوع است.

5-ترانزیت پسماندهای الحاقیه 9 کنوانسیون بازل اخذ مجوز از اداره کل محیط زیست محل گمرک واردات با هماهنگی استان محل خروج است

توضیحات خدمت

الکترونیکی

وضعیت الکترونیکی بودن خدمت

آدرس اینترنتی خدمت

واحدهای دارای پروانه بهره برداری معتبر و مربوط برای بازیافت پسماند و دارای تائید عملکرد مدیریت زیست محیطی پسماندها

واجدین شرایط درخواست خدمت

واردات: تأییدیه اداره کل حفاظت محیط زیست استان، برنامه عملیاتی مدیریت زیست محیطی فرایند و پسماند، پروفرم، فرمهای تکمیل
شده کنوانسیون بازل به مهر و امضای مرجع ذیصلاح کشور صادر کننده محموله

مدارک لازم برای درخواست خدمت

استان محل اسکان واحد بازیافت کننده

محل مراجعه برای درخواست خدمت

ساعات اداری

ساعات کاری ارائه خدمت

اطلاع رسانی از طریق sms گمرک

محل مراجعه برای دریافت جواب

از زمان تکمیل مدارک درخواست شده حداکثر 30 روز کاری خواهد بود

متوسط مدت زمان ارائه خدمت

ندارد

هزینه ارائه خدمت

در صورت نیاز استعلام از گمرک سازمان تجارت سازمان صمت

دفاتر داخل سازمانی مانند دفتر حقوقی

استعلامات درون سازمانی و برون سازمانی

 1. تسلیم درخواست متقاضی برای صادرات پسماند از طرف صادر کننده به دفتر آب و خاک
 2. انجام بررسی های لازم در جهت وجود و یا عدم وجود امکانات و تسهیلات مدیریت صحیح زیست محیطس در کشور
 3. مخالفت با صادرات در صورت وجود امکانات و تسهیلات مدیریت صحیح زیست محیطی پسماند مورد نظر واعلام آن به متقاضی
 4. مخالفت با صادرات در صورت عدم عضویت کشور مقصد در کنوانسیون بازل و اعلام آن به متقاضی
 5. بررسی مدارک و مستندات و مکاتبه با مرجع ذیصلاح کنوانسیون در کشور مقصد و اعلام نظر
 6. مخالفت با درخواست صادرات در صورت اعلام نظر منفی و اعلام آن به متقاضی
 7. موافقت با درخواست صادرات و صدور مجوز (اعلام کتبی از دفتر به اداره واردات و صادرات گمرک ایران) در صورت اعلام نظر مثبت و رونوشت به متقاضی

روند اجرای فرآیند

راهنما

ایمیل  تهیه کننده راهنما   : help@doe.ir
**************************************************
تاریخ به روزرسانی راهنما  :  97/11/30
**************************************************

راهنمای ثبت درخواست صادرات پسماند

مراحل

 1. در صفحه اصلی سامانه صادرات و صادرات پسماند، صادرات پسماند را انتخاب کنید.

 1. با انتخاب کردن صادرات پسماند، وارد صفحه ورود اطلاعات می‌شوید. ورود اطلاعات شامل 3  قسمت اطلاعات متقاضی و مشخصات کالا جهت صادرات و کد امنیتی است.

 1. فرم را پر کنید (قسمت‌های ستاره‌دار الزامی است) و در پایان دکمه تایید را فشار دهید. سامانه به شما یک کد پیگیری می‌دهد.

 1. با کد پیگیری داده شده در صفحه اصلی سامانه قسمت پیگیری صادرات، می‌توانید درخواست خود را پیگیری کنید.

 1. با انتخاب کردن پیگیری صادرات، وارد صفحه پیگیری صادرات می‌شوید.

 1. با وارد کردن کد پیگیری و کد امنیتی و فشار دادن دکمه تایید،گردش درخواست خود  را می‌توانید مشاهده کنید.

پرسشهای متداول

آیا خاک آلوده، پسماند تلقی می گردد؟
 • 1397/11/28 يكشنبه
  آیا خاک آلوده، پسماند تلقی می گردد؟
آیا ترانزیت خارجی نیازند اخذ مجوز از سازمان محیط زیست است ؟
برای درخواست مجوز واردات و صادرات باید به کجا مراجعه شود؟
آیا بازرگانان و واردکنندگان می توانند اقدام به واردات ضایعات کنند ؟
آیا صادرات کالاهای دست دوم نیازمند اخذ مجوز از سازمان محیط زیست است ؟
بيشتر

اطلاعات تماس

پاسخ گویی خدمت

اداره کل استان مربوطه و پس از صدور مجوز از استان دبیرخانه صدور مجوز مستقر در معاونت محیط زیست انسانی - کارشناس استان

مسئول پاسخگویی

اداری

ساعات کاری

42781634 در سازمان و ادارات کل محیط زیست استان ها ( کارشناس استان )

تلفن تماس

doewaste@gmail.com

پست الکترونیکی

آدرس مراجعه حضوری

نظرسنجی و تعاملپیگیری

جهت مشاهده نتیجه ثبت نام خود در سامانه صادرات پسماند کد پیگیری خود را وارد نمایید.
کد پیگیری

جهت مشاهده نتیجه ثبت نام خود در سامانه واردات پسماند کد پیگیری خود را وارد نمایید.
کد پیگیری

بیانیه توافق خدمت

قابل توجه بازدید کنندگان محترم
 
 •  بدینوسیله توافق نامه سطح خدمات پورتال سازمان حفاظت محیط زیست را به اطلاع میرساند:
   
 •  تارنمای سازمان حفاظت محیط زیست به امکان ثبت و پیگیری درخواست ها و شکایات شما متقاضیان گرامی از طریق سایت مجهز می باشد و شما می توانید در این قسمت  به صورت برخط  در 7 روز هفته و 24 ساعت روز با سازمان ارتباط برقرار نمایید.
 •  به محض ثبت درخواست، سعی می گردد در کوتاهترین زمان ممکن نتیجه پیگیری درخواست مطرح شده به متقاضی اعلام گردد.
   
 • تارنمای سازمان حفاظت محیط زیست به صورت تمام وقت در دسترس متقاضیان گرامی بوده و در صورت بروز هرگونه اشکال و نقص فنی، به متقاضیان اطلاع رسانی خواهد گردید.
   
 • اطلاعات خصوصی تکمیل کنندگان فرم‌های الکترونیکی، دراختیار عموم قرار نمی‌گیرد.
   
 • این توافقنامه سطح خدمت تا پایان سال 99 اعتبار دارد.
بيشتر

ورود به خدمت