آیکون منو
مستندات
1 اعلام زمان ارائه خدمت در ایام هفته و سال در ساعات کاری ادارات دولتی
2 اعلام زمان برای پاسخگویی به پذیرش خدمت طبق قانون 2 ماه
3 اعلام زمان تحویل درخواست (اعلام حداکثر مدت زمان مورد نیاز برای تحویل خدمت) در ساعات کاری ادارات دولتی
4 اعلام نحوه اخذ و مکان درخواست خدمت (حضوری، تلفنی، پست، ایمیل، وب، موبایل، پیشخوان) در ادارات کل استانی به صورت گزارش تحویل داده می شود
5 نحوه تحویل خدمت و مکان آن (حضوری، ایمیل/کارپوشه، وب، موبایل و تلفن) در حال حاضر حضوری از طریق ادارات کل استانی
6 واجدین شرایط و ضوابط دریافت خدمت متقاضیان اخذ  مجوز برای پروژه مشمول مطالعات ارزیابی
7 مشخص بودن هزینه و شیوه واریز براساس تعرفه مصوب دولت نفر ساعتی کارشناسی به ادارات کل استانی
8 مدارک مورد نیاز گزارش ارزیابی زیست محیطی تهیه شده بر اساس شرح خدمات مصوب آیین نامه شماره 214287/ت45880ه مورخ 3/11/90 هیات محترم وزیران
9 وجود اطلاعات تماس (ساعات کار و آدرس فیزیکی و آدرس پست الکترونیکی و تلفن) شماره فکس :  88233067
آدرس پست الکترونیکl.mostafavi@doe.ir :
تلفن : 42781286 
10 سوالات متداول
  1. مستندات مورد نیاز : گزارش ارزیابی زیست محیطی تهیه شده بر اساس شرح خدمات مصوب آیین نامه شماره 214287/ت45880ه مورخ 3/11/90 هیات محترم وزیران
  1. گردش کار   : توضیح در بند 12
11 استعلامات درون سازمانی و برون سازمانی خدمات مربوطه درون سازمانی: ادارات کل استانی ، معاونت محیط زیست طبیعی (دفتر زیستگاهها و امور مناطق) ، معاونت محیط زیست دریایی
برون سازمانی: وزارت نیرو ، وزارت نفت ، وزارت صنعت معدن و تجارت ، وزارت راه و شهرسازی ، وزارت کشور ، سازمان میراث فرهنگی گردشگری و صنایع دستی ، وزارت جهاد کشاورزی و استانداریها
برحسب نوع و مکان پروژه
12 مراحل انجام کار
* * * حمایت از کالای ایرانی * * *