آیکون منو

اخبار دفتر

آلبوم تصاوير

بيشتر
پروژه ها
اسفنج ها آخرین راه حل پاکسازی لکه های نفتی در دریاها و اقیانوس ها
نشت نفت برای محیط های دریایی فاجعه بار است، به خصوص اگر به سرعت عملیات پاکسازی صورت نگیرد. در زمانی که یک نشت در وسط اقیانوس رخ می دهد  جایی که خدمه ساعتها از ساحل فاصله دارند این امر می تواند دشوارتر باشد و در طول آن ساعات ، گسترش نفت و فرو رفتن آن دراعماق آب پیشرفت می نماید. دانشمندان آزمایشگاه ملی Argonne National Laboratory  مواد جدیدی به نام Oleo Sponge که از اسفنج ومولکول های جاذب نفت تشکیل شده است راطراحی نموده اند  این ماده می تواند نفت رادر سطح آب و زیر آب جذب نماید و پس از برداشتن اسفنج، هر دو، هم اسفنج و هم نفت بازیافت شده  رامی توان مورد استفاده مجدد قرار داد. ادامه مطلب
استقرار سایت های مرکز تحقیقات کیفیت هوا در شهرهای منچستر ، بیرمنگام و لندن
شبکه جدیدی از تجهیزات پیشرفته پایش کیفیت هوا ، آلاینده های مضر هوا و منابع تولید آنها را از مراکز تحقیقاتی موجود در سه شهر انگلستان ، بصورت دقیقتر از آنچه تا کنون بوده شناسایی خواهد کرد . انتظار می رود که سه آزمایشگاه تحقیقاتی آلودگی هوا در لندن ، بیرمنگام و منچستر تا پایان سال 2018 مورد بهره برداری قرار گیرد. ادامه مطلب
EPA قانون نهایی حفاظت مردم از قرار گرفتن در معرض فرمالدئید را منتشر می کند.
آژانس، استانداردهای انتشار فرمالدهید را که به تصویب کنگره رسیده است اعمال می کند. امروزه آژانس حفاظت از محیط زیست ایالات متحده (EPA) در جهت کاهش میزان مواجهه با بخارات فرمالدئید از محصولات چوبی خاص تولید شده در داخل کشور یا واردات به ایالات متحده حرکت می کند. آژانس این کار را  به منظور اطمینان از مطابقت قانون ملی نهایی با الزامات محصولات چوبی کامپوزیت ایالت کالیفرنیا با همکاری هیات مدیره منابع هوای کالیفرنیا انجام داده است.ادامه مطلب

بيشتر

تازهای پایش

اسفنج ها آخرین راه حل پاکسازی لکه های نفتی در دریاها و اقیانوس ها
نشت نفت برای محیط های دریایی فاجعه بار است، به خصوص اگر به سرعت عملیات پاکسازی صورت نگیرد. در زمانی که یک نشت در وسط اقیانوس رخ می دهد  جایی که خدمه ساعتها از ساحل فاصله دارند این امر می تواند دشوارتر باشد و در طول آن ساعات ، گسترش نفت و فرو رفتن آن دراعماق آب پیشرفت می نماید. دانشمندان آزمایشگاه ملی Argonne National Laboratory  مواد جدیدی به نام Oleo Sponge که از اسفنج ومولکول های جاذب نفت تشکیل شده است راطراحی نموده اند  این ماده می تواند نفت رادر سطح آب و زیر آب جذب نماید و پس از برداشتن اسفنج، هر دو، هم اسفنج و هم نفت بازیافت شده  رامی توان مورد استفاده مجدد قرار داد. ادامه مطلب
استقرار سایت های مرکز تحقیقات کیفیت هوا در شهرهای منچستر ، بیرمنگام و لندن
شبکه جدیدی از تجهیزات پیشرفته پایش کیفیت هوا ، آلاینده های مضر هوا و منابع تولید آنها را از مراکز تحقیقاتی موجود در سه شهر انگلستان ، بصورت دقیقتر از آنچه تا کنون بوده شناسایی خواهد کرد . انتظار می رود که سه آزمایشگاه تحقیقاتی آلودگی هوا در لندن ، بیرمنگام و منچستر تا پایان سال 2018 مورد بهره برداری قرار گیرد. ادامه مطلب
EPA قانون نهایی حفاظت مردم از قرار گرفتن در معرض فرمالدئید را منتشر می کند.
آژانس، استانداردهای انتشار فرمالدهید را که به تصویب کنگره رسیده است اعمال می کند. امروزه آژانس حفاظت از محیط زیست ایالات متحده (EPA) در جهت کاهش میزان مواجهه با بخارات فرمالدئید از محصولات چوبی خاص تولید شده در داخل کشور یا واردات به ایالات متحده حرکت می کند. آژانس این کار را  به منظور اطمینان از مطابقت قانون ملی نهایی با الزامات محصولات چوبی کامپوزیت ایالت کالیفرنیا با همکاری هیات مدیره منابع هوای کالیفرنیا انجام داده است.ادامه مطلب
معرفی دفتر
ماموریت ها و اهداف
شرح وظایف
چارت تشکیلاتی
معرفی مدیر
ارتباط با دفتر
آمار پایش گردوغبار
سامانه ملی پایش آلودگی هوای کشور

 
اطلاعیه هاآخرین اطلاعیه مورخ 3/7/96

 
بيشتر
لینک ها
بيشتر
اقدامات و برنامه ها
بيشتر
اقتصاد مقاومتی: تولید – اشتغال