آیکون منو

اخبار دفتر

بيشتر
اطلاعیه ها
بيشتر
لینک ها
پروژه های مطالعاتی
عنوان پروژه:  تدوین دستورالعمل چگونگی تجزیه و تحلیل داده های جمع آوری شده از سیستم پایش لحظه ای دودکش صنایع
عنوان پروژه:  تعیین هزینه های اجتماعی آلاینده های عمده هوای بخش انرژی کشور (بخش اول نیروگاه های فسیلی)
عنوان پروژه: ارائه روش های کاهش انتشار گازهای گلخانه ای و تعیین روش های سازگاری و انطباق با پدیده تغییر اقلیم
اقدامات و برنامه ها
بيشتر
* * * حمایت از کالای ایرانی * * *