وضعیت روزانه تحلیل گرد و غبار
   

    گزارش  مورخ 98/5/27 مركز ملي هوا و تغییراقلیم 
 

       شاخص كيفي هوا(بالاترين مقدار شاخص) بر اساس گزارشات واصله از استانها :  

براساس آنچه درسايت ماهواره اروپاييEumetsat) (ازساعت8  صبح26/5/98 تا 8  صبح27/5/98 مشاهده گرديده وپیش بینی صبح27/5/98 تا صبح28/5/98  از سایت (  Barcelona Dust Forecast Center)وضعيت گردوغباربه شرح ذيل مي باشد:

   

شهر

آلاینده شاخص

26/5/98

آلاینده شاخص

27/5/98

تحلیل وضعیت کیفی هوای 8 کلان شهر براساس اطلاعات ایستگاه های سنجش کیفیت هوا

1

تهران

O3

88

PM2.5

63

در24 ساعت گذشته ،هوای اغلب کلان شهرها درمحدوده قابل قبول و تبریز ومشهد،پاک گزارش گردید.

2

اصفهان

O3

78

CO

85

3

کرج

PM2.5

52

PM2.5

53

4

اراک

PM2.5

70

PM2.5

63

5

شیراز

PM2.5

50

PM2.5

62

6

تبریز

PM10

38

PM10

47

7

مشهد

PM2.5

53

PM2.5

48

8

اهواز

PM10

80

PM10

77

PM2.5

PM2.5


  


تحلیل
 و پیش بینی گردوغبارکشور

 


 

گزارش پایش کیفی هوای کشور

                                              ادامه