برنامه ششم توسعه

برای دریافت فایل PDF  برنامه اینجا کلیک نمائید از فعالان و علاقمندان محیط  زیست برای ارسال نظرات و پیشنهادات خود به این ایمیل 
bbt@doe.ir  ارسال نمائید.
سال ۱۳۹۹  سال جهش تولید