اخبار دفتر

مدیر کل و کارشناسان گروه های تخصصی در دفتر موزه ملی تاریخ طبیعی و ذخایر ژنتیکی از غار موزه مرحوم دکتر وزیری و گرامیداشت یاد و خاطر آن هنرمند برجسته بازدید کردند.

1398/10/15 يكشنبه
.
چاپ كتاب راهنماي ميداني پروانه هاي ايران

کتاب راهنمای میدانی پروانه های ایران تالیف علیرضا نادری کارشناس دفتر موزه ملی تاریخ طبیعی و ذخائرژنتیکی توسط انتشارات ایران شناسی به چاپ رسید.

1398/10/7 شنبه
.
تشکیل کارگروه تنوع زیستی

از وظایف اصلی این کارگروه سیاست گذاری ، برنامه ریزی و نظارت بر تمام فعالیت های مرتبط با تنوع زیستی ، همچنین برقراری تعامل با مرجع ملی کنوانسیون تنوع زیستی و پیگیری امور مربوط به کنوانسیون در سطح سازمان حفاظت محیط زیست است.

1398/9/20 چهارشنبه
بيشتر

گزارش تصویری

بيشتر

استاندارد ها


شاخصهای اختصاصی  دفتر:

 
  • تعداد کل نمونه های جمع آوری و  شناسایی شده اجزاء تنوع زیستی  
  • ساماندهی مناطق فسیل نمونه کشور 
بيشتر

فیلم

بيشتر