كوچك يا بزرگ كردن بخش :.اداره آموزش و پژوهش
وظایف اداره آموزش و پژوهش:
· اجرای برنامه آموزش همگانی و ترویج فرهنگ محیط زیست .
· نظارت بر انتشار آثار و تالیفات با موضوعات مختلف محیط زیست در حوزه فعالیت های اداره کل و نیاز سنجی آن.
· تهیه و تولید منابع آموزشی (نوشتاری – شنیداری - دیداری ) برای گروههای مخاطب ،براساس نیازهای آموزشی با بهره گیری از شیوه های نوین.
· بهره گیری ازموزه ها و نمایشگاههای تنوع زیستی جهت آموزش و تنویر افکار عمومی.
· انجام طرحها و پروژه های افکارسنجی جهت بررسی میزان تاثیرگذاری آموزش های ارائه شده به گروههای مخاطب.
· جلب مشارکت مردمی و ساماندهی فعالیت سازمان های مردم نهاد در حفاظت از محیط زیست استان .
· تعیین اولویتهای مطالعاتی و پژوهشی در حوزه محیط زیست با توجه به ضرورت ها و نیاز های استانی با همکاری معاونت های تخصص و تلاش در زمینه تصویب طرح ها و پروژه های مطالعاتی و پژوهشی در سطح استان وسازمان .
· تشویق و حمایت از محققان و فعالان عرصه حفاظت از محیط زیست استان (جایزه ملی محیط زیست)
· همکاری  با ستاد در بهره گیری ازفناوریهای نوین محیط زیست  و بکارگیری آن در  مدیریت منابع و حفاظت.
· توسعه و تجهیز کتابخانه اداره کل با رویکرد گردآوری منابع علمی تخصصی و اشاعه اطلاعات سازمان یافته به مراجعین.
· ساماندهی امور مربوط به نیازهای سخت افزاری ، نرم افزاری ، پشتیبانی و حفاظت سیستم رایانه ای اداره کل  اعم از نصب و راه اندازی، طراحی نرم افزارها، عیب یابی و رفع نواقص در بستر شبکه ارتباطی، پشتیبان گیری( back up)از پایگاههای اطلاعاتی.
 
 

::تمامی حقوق وب سایت متعلق به اداره کل حفاظت حفاظت محیط زیست استان ایلام می باشد ::

آدرس : ایلام ، بلوار مدرس ، اداره کل حفاظت محیط زیست ایلام    کد پستی :   6931993119

تلفن :  
3338286  - 3331804  -  3332286      نمابر : 3337831