موزه تنوع زیستی استان قزوین
موزه تنوع زیستی محمدیه
موزه شامل سه بخش ورودی،سالن اصلی و سالن آموزشی با مساحت 400 متر مربع میباشد که سالن اصلی آن با وسعت 215 مترمربع دارای 18 غرفه با ترکیبی از نقاشی،دیاروما و سه بخش ویترین نمایش است. سالن اصلی و ویترین ها با الهام از طبیعت استان قزوین و زیستگاههای طبیعی همراه با نمونه های جانوری،گیاهی،اسکلت،هدمانت،پنل و سنگ طراحی شده است به طوری که بازدید کنندگان با مراجعه به این موزه میتوانند برداشت و تصویر تقریبا جامعی از محیط زیست و حیات وحش استان داشته باشند.
 شماره تلفن موزه 02832578154
مسئول موزه سرکار خانم بهرامی
بيشتر
عکس هما نماد استان قزوین
بيشتر