كوچك يا بزرگ كردن بخش :.اداره حفاظت محیط زیست شهرستان ایلام
اداره حفاظت محیط زیست شهرستان ایلام
موقعیت جغرافیایی شهرایلام
 
شهرایلام با ارتفاع 1319متر از سطح دریاهای آزاد وعرض جغرافیایی 33درجه و38دقیقه وطول جغرافیایی 46درجه و26دقیقه درغرب کشور دردامنه های جنوب غربی رشته های زاگرس واقع شده است.درنقشه پهنه بندی اقلیمی ایران،مسکن ومحیطهای مسکونی،ایلام در گروه 2 اقلیمی ودر زیرگروه نسبتأسرد – معتدل واقع شده است.
 
اداره حفاظت محیط زیست شهرستان ایلام دارای 34پرسنل می باشد.
 
مناطق تحت مدیریت:
 قسمت جنوبی منطقه حفاظت شده مانشت وقلارنگ – اثرطبیعی ملی تنگ رازیانه
منطقه شکار و تیراندازی ممنوع بینا و بیجار
پرندگان
کبک – تیهو – سار – انواع کبوتر – سهره – پرستو – ماهی خوار – چنگر – حواسیل  
پستانداران
انواع گربه سانان(شنی ، جنگلی ،کاراکال ،پلنگ) – خرس قهوه ای – روباه – شاه روباه – کفتار- گراز- بز – کل – قوچ – میش – خرگوش – تشی
خزندگان
انواع مارها – آگاما – دم تیغی – بزمجه – سمور – سنجاب درختی
 
ایستگاههای سنجش وپایش
 
ایستگاه های سنجش آلودگی هوا اداره کل حفاظت محیط زیست ایلام
 
1-  ایستگاه سنجش گازهای محیطی شهر ایلام واقع در اداره کل استان با قابلیت اندازه گیری گازهای Nox ، So2، O3، HcوCo ( راه اندازی در سال 1386)
2-  ایستگاه سنجش ذرات شهر ایلام با قابلیت اندازه گیری گردوغبار PM10،PM2.5 وPM1  (راه اندازی سال 1390
3-  ایستگاه سنجش ذرات شهر مهران با قابلیت اندازه گیری گردوغبار PM10،PM2.5 وPM1  (راه اندازی سال 1391
4-  ایستگاه سنجش ذرات شهر ایوان با قابلیت اندازه گیری گردوغبار PM10،PM2.5 وPM1  (راه اندازی سال 1391
5-  ایستگاه سنجش ذرات شهر دهلران با قابلیت اندازه گیری گردوغبار PM10،PM2.5 وPM1  (راه اندازی سال 1391

::تمامی حقوق وب سایت متعلق به اداره کل حفاظت حفاظت محیط زیست استان ایلام می باشد ::

آدرس : ایلام ، بلوار مدرس ، اداره کل حفاظت محیط زیست ایلام    کد پستی :   6931993119

تلفن :  
3338286  - 3331804  -  3332286      نمابر : 3337831