English
آیکون منو
راهنمای خدمت - صادرات و واردات، ورود و خروج حیوانات وحشی و اجزای آنها، گیاهان زنده و غیر زنده و اجزای آنها، انواع بذر، نشاء، فسیلها و رستنی ها

معرفی خدمت

صدور مجوز فعالیت های تنوع زیستی (ازقبیل برپایی نمایشگاه، کارگاه تاکسیدرمی، باغ وحش و ...)

نام خدمت کلان

14041129000

شناسه خدمت کلان

واردات و صادرات، ورود و خروج جانوران

عنوان زیر خدمت

14041129105

شناسه زیرخدمت

G2C، G2B

نوع خدمت

کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی که قصد ورود و خروج جانوران و گیاهان زنده و غیر زنده و اجزای آنها و فسیل و رستنی ها را دارند می بایست درخواست خود را به همراه مدارک در سامانه ثبت تا نسبت به صدور مجوز اقدام لازم بعمل آید.

توضیحات خدمت

الکترونیکی

وضعیت الکترونیکی بودن خدمت

https://www.doe.ir/Portal/home/?893082/%D8%B5%D9%81%D8%AD%D9%87-%D8%AB%D8%A8%D8%AA-%D9%86%D9%85%D9%88%D9%86%D9%87-%D8%A8%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C

آدرس اینترنتی خدمت

دانلود

فایل شناسنامه خدمت

اشخاص حقیقی و حقوقی

واجدین شرایط درخواست خدمت

درخواست متقاضی با امضاء -

مدارک لازم برای درخواست خدمت

درخواست متقاضیان به صورت الکترونیکی دریافت می گردد.

محل مراجعه برای درخواست خدمت

تمام روزهای کاری

ساعات کاری ارائه خدمت

از طریق سایت رسمی سازمان پاسخ ارائه می گردد.

محل مراجعه برای دریافت جواب

10 روز کاری

متوسط مدت زمان ارائه خدمت

ندارد

هزینه ارائه خدمت

برون سازمانی: دامپزشکی

درون سازمانی: بسته به نوع گونه از مدیریت کنوانسیون سایتیس و دفاتر تخصصی معاونت

استعلامات درون سازمانی و برون سازمانی

  1. ارائه درخواست و ارسال آن به اداره حفاظت محیط زیست استان جهت بررسی اولیه
  2. بررسی توسط کارشناسان استانی و قبول و یا رد درخواست
  3. اطلاع به متقاضی در صورت رد درخواست و دلایل رد
  4. در صورت تأیید استان، ارسال به اداره حفاظت و مدیریت شکار و صید و بررسی درخواست و در صورت نیاز اخذ استعلامات از دفاتر ستادی سازمان
  5. اطلاع به متقاضی و اداره کل استان در صورت رد درخواست و دلایل رد
  6. تأیید درخواست، صدور مجوز، ثبت در سامانه گمرک، دریافت کدرهگيري و ارائه آن به اداره کل و متقاضي

روند اجرای فرآیند