English
آیکون منو
سامانه صدور مجوز صادرات و واردات پسماند

 

 
لطفا جهت ثبت اطلاعات از منوی سمت چپ، بخش واردات پسماند یا صادرات پسماند را انتخاب نمایید. کد رهگیری دریافتی شما در قسمت پیگیری جهت مراجعات بعدی و مشاهده نتیجه بررسی کارشناسان سازمان قابل استفاده می باشد.