آیکون منو
مدیران
ردیف نام و نام خانوادگی سمت شماره تماس تصویر
1 اسکندر امیدی نیا معاون آموزش و مشارکت های مردمی 42781767-8
2 آرش یوسفی رییس مرکز آموزش محیط زیست و تربیت محیط بان 88233136
42781300-1
3 ژیلا مهدی آقایی مدیرکل دفتر مشارکت های مردمی و مسئولیت اجتماعی 42781728
4 کتایون حجتی مدیر کل دفتر توسعه پایدار و اقتصاد محیط زیست 42781656
5 هاله سهراب زاده معاون دفتر پژوهش و توسعه فناوری های محیط زیست 42781706
* * * حمایت از کالای ایرانی * * *