بیانیه توافق خدمت

1399/2/7 یکشنبه
 
توافقنامه سطح خدمت "پاسخ به استعلام پرداخت خسارت ناشی از حملات جانوران آسیب رسان"
•  مقدمه


خدمت پاسخ به استعلام پرداخت خسارت ناشی از حملات جانوران آسیب رسان با شناسه
14062548000 و شناسه زیر خدمت 14062548100 به صورت  G2B ، G2C ، G2G می باشد و  روند خدمت به صورت زیر می باشد :

•  هدف
• هدف از این توافقنامه سطح خدمت این است که با ورود اشخاص آسیب دیده  به سامانه  واعلام موضوع و الصاق مدارک مورد نیاز جهت پرداخت خسارت ناشی از حملات جانوران آسیب رسان،  پس از تایید کارشناسان مربوطه در سازمان و بخش حقوقی خسارت وارده مشخص و پرداخت می گردد.

  •  مسئولیت‌

 قوانین و مقرراتی را که به سازمان حفاظت محیط زیست اجازه می‌دهد این خدمت را ارائه کند، در منوی سایت بخش جقوقی و بخش دفتر حیات وحش قابل دسترسی می باشد.
• متقاضی دریافت این مجوز مکلف است مدارک خود را تنها از طریق سامانه به این دستگاه ارائه نماید.


  •  تعهدات متقابل خدمت‌گیرنده و دستگاه اجرایی


متقاضی دریافت این مجوز مکلف است مدارک خود را تنها از طریق سامانه به این دستگاه ارائه نماید.

موارد مربوط به فرم "پاسخ به استعلام پرداخت خسارت ناشی از حملات جانوران آسیب رسان "جهت ارائه روی پایگاه اطلاع رسانی دستگاه به صورت دقیق در رابطه با زمان انجام خدمت، تعداد مرتبه مراجعه حضوری متقاضی، نحوه دسترسی و زمان های دسترسی به خدمت و کلیه جزئیات خدمت بصورت متعهدانه از سوی دستگاه ذکر می شود.


•  هزینه‌ها و پرداخت‌ها

بر اساس دستورالعمل متفاوت است.

•  دوره عملکرد

این بخش، دوره زمانی را که در آن، شرایط تحت این توافق سطح خدمت، فعال هستند را مشخص می‌کند.
• این توافقنامه سطح خدمت تا تاریخ [ 29 /12/ 1401]  اعتبار دارد.


 

 
 

 

 
1
شعار سال 1402 "سال مهار تورم و رشد تولید"