پرسشهای متداول

دوشنبه 25 فروردین 1399 برگزاری دوره‌های آموزشی در حوزه محیط زیست به چه شکل برگزار می شود؟ به صورت دوره ای پس از اعلام آن باید وارد سامانه شوید و درکلاسها  شرکت فرمایید.
 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر