دبیر کارگروه ملی ارتقای فرهنگ حفاظت محیط زیست در ابلاغی از سوی معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان حفاظت محیط زیست دبیر کارگروه ملی ارتقای فرهنگ حفاظت محیط زیست منصوب شد.
  
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی سازمان حفاظت محیط زیست، در ابلاغ دکتر علی سلاجقه خطاب به نورالله مرادی اینچنین آمده است:

در راستاي اجراي بند 21 ساختار كارگروه ملي سند برنامه ارتقاي فرهنگ حفاظت محيط¬ زيست، مصوبه شماره 736 مورخ 30/10/1398 شوراي فرهنگ عمومي كشور، جنابعالي به عنوان "دبير كارگروه ملي ارتقاي فرهنگ حفاظت محيط ¬زيست" منصوب مي‌شويد. انتظار مي رود با همكاري و هماهنگي اعضاي كارگروه (نهادها و دستگاه هاي اجرايي) نسبت به تشكيل كميته تخصصي در سطح ملي و استاني و تدوين و اجراي برنامه عملياتي سند ارتقاي فرهنگ محيط زيست، اقدام نماييد.
     اميد است با اتكال به خداوند متعال و همكاري مجدانه ساير اعضا، درپيشبرد اهداف عاليه سازمان، مردمي سازي و ارتقاي فرهنگ حفاظت محيط زيست در بين آحاد جامعه، موفق و مويد باشيد.
گفتنی است، طرح ارتقاء فرهنگ حفاظت از محیط زیست در جلسه 736 شورای فرهنگی عمومی کشور در سال 98 مصوب شد و به دلیل شیوع ویروس منحوس کرونا در کشوراولین جلسه این کارگروه دوم مرداد ماه سالجاری در سازمان حفاظت محیط زیست با حضور اعضای کارگروه برگزار شد.
بيشتر