مطالب مرتبط

منتخبین نظام پذیرش و بررسی پیشنهادها در سازمان حفاظت محیط زیست معرفی شدند در مراسمی با حضور معاون توسعه مدیریت و حقوقی وامور مجلس سازمان حفاظت محیط زیست، منتخبین نظام پذیرش و بررسی پیشنهادها در سازمان حفاظت محیط زیست معرفی شدند.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی سازمان حفاظت محیط زیست، در هفتمین شورای  مدیران حوزه معاونت توسعه مدیریت ، حقوقی و امور مجلس مورخ 9خرداد سالجاری، از 12 نفر از پیشنهاددهندگانی که در طی سنوات گذشته  به ارایه فکر و ایده در قالب  پیشنهاد پرداخته بودند، توسط رضا انجم شعاع معاون توسعه مدیریت، حقوقی و امور مجلس سازمان حفاظت محیط زیست  تقدیر و تشکر شد.

گفتنی است؛ این پیشنهادها از بین 162 پیشنهاد که درسامانه قبلی نظام پذیرش پیشنهادهای سازمان وجود داشت، پس از بررسی های دقیق در گروه های کارشناسی تخصصی سازمانی در اولین جلسه کارگروه ارزیابی نظام پذیرش و بررسی پیشنهادها برگزیده شدند و به منظور جلب مشارکت نیروی انسانی سازمان در تولید فکر و ایده های ناب مورد تقدیر قرار گرفتند.

این گزارش می افزاید؛ با توجه به تغییرات مدیریتی در دولت مردمی، سیاست‌های جدیدی برای نظام پیشنهادها درمجموعه سازمان در  نظر گرفته شد که از مهم‌ترین آن می‌توان به اصلاح و بازنگری دستورالعمل نظام پیشنهادها اشاره کرد که ضمن تسریع در ارزیابی پیشنهادها، زمینه مشارکت تمامی گروه های هدف چه در سطح سازمان (ستاد و ادارات کل حفاظت محیط زیست استانها)  وهمچنین عموم مردم ، سازمان ها و سمن ها را فراهم می کند.

شایان ذکر است دستور العمل نظام پذیرش و بررسی پیشنهادها مصوب هفتم اسفند ماه سال 1392 شورای راهبری توسعه مدیریت سازمان حفاظت محیط زیست است.
کلمات کليدي
نظام پیشنهادات
بيشتر
شعار سال 1402 "سال مهار تورم و رشد تولید"