برنامه های عملیاتی سازمان حفاظت محیط زیست در سال 1402 اعلام شد

از سوی معاون رییس جمهور و رییس سازمان حفاظت محیط زیست؛

برنامه های عملیاتی سازمان حفاظت محیط زیست در سال 1402 اعلام شد

معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان حفاظت محیط زیست، برنامه های عملیاتی این سازمان در سال 1402 را به مدیران ستادی و استانی ابلاغ کرد.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی سازمان حفاظت محیط زیست، دکتر علی سلاجقه با تاکید بر لزوم اجرای کامل و دقیق برنامه های عملیاتی سازمان حفاظت محیط زیست، تصریح کرد: اجرای این برنامه ها توسط کانون ارزیابی شایستگی مدیران سازمان حفاظت محیط زیست بصورت کمی و کیفی، سنجش و مدیران با عملکرد ضعیف جابجا خواهند شد‌.

رییس سازمان حفاظت محیط زیست در ادامه گفت: خدمت به طبیعت در دولت مردمی سیزدهم، زمان و روز و ساعت نمی شناسد و باید با روحیه جهادی به حل موضوعات محیط زیست کشور بصورت شبانه روزی پرداخته شود.


رئوس برنامه های عملیاتی عملیاتی سازمان حفاظت محیط زیست به تفکیک معاونت های مختلف این سازمان به شرح ذیل است:  

رئوس برنامه های سال 1402 معاونت توسعه مدیریت ، حقوقی و امور مجلس:
1) ارتقاء شایستگی مدیران سازمان:
     در این برنامه، در سال 1402، کانون ارزیابی شایستگی مدیران در سازمان راه اندازی و دوره های ارزیابی شایستگی از میان 300 نفر نیروهای مستعد سازمان، برای 50 نفر برگزار خواهد شد تا در یک دوره 4 ساله، 200 مدیر جوان تربیت شوند.
2) ارتقاء سامانه ها و بهره برداری کامل از دولت الکترونیک و رفع موانع و تنگناهای آن:
     تکمیل و بهره برداری از سامانه های موجود سازمان از جمله سامانه جام، سامانه جامع خدمت ،سامانه GIS  ، درگاه بررسی و تصویب پیشنهادات، بهره برداری کامل از درگاه ملی کسب و کار و بهره برداری  کامل از حدود 30 خدمت در سامانه خدمات هوشمند دولت و...
3) برگزاری آزمون جذب استخدام و پیگیری اخذ مجوز استخدام نخبگان:
     برای برگزاری آزمون جذب و استخدام 570 نفر مجوز اخذ شده و پیگیری اخذ مجوز برای استخدام کارشناس نخبه 1000 نفر برای سازمان در دست اقدام می باشد.
   
رئوس برنامه های سال 1402 معاونت محیط زیست طبیعی و تنوع زیستی:
1) ارزیابی سریع توان اکولوژیک مناطق چهارگانه تحت مدیریت سازمان حفاظت محیط زیست :
   ایجاد توسعه مراکز تکثیر و پرورش، پارک وحش، شکارگاه خصوصی، موزه تاکسیدرمی وغیره(25مرکز)
2) احیاء گونه های در خطر انقراض :
     راه اندازی مراکز تکثیر و پرورش و همچنین احیاء 10 گونه درخطر انقراض حیات وحش در زیستگاههای طبیعی استان های مختلف
3) مشارکت در حفظ تنوع زیستی و کسب و کارهای محیط زیستی:
   تدوین و بازنگری ضوابط و استانداردهای محیط زیستی برای ایجاد وحدت رویه و تسهیل در روند مشارکت مردم در حفاظت از محیط زیست (5مورد)
4) افزایش نمونه های بانک ژن
افزایش کمی وکیفی بانک ژن و موزه  تاریخ و طبیعی 1000نمونه

رئوس برنامه های سال 1402 معاونت محیط زیست دریایی و تالاب ها:
1) انجام مطالعات ارزیابی توان اکولوژیکی توان خودپالایی، ظرفیت برد و پهنه بندی حساسیت های محیط زیستی مناطق ساحلی دریایی و به روزنمایی نقشه حساسیت های محیط زیستی این مناطق:
     مطابق این برنامه مطالعات پهنه بندی محیط زیستی و ارزیابی ریسک زیستگاهی استقرار صنایع در مناطق ساحلی دریایی مکران در استانهای  هرمزگان و سیستان و بلوچستان انجام خواهد گرفت.
2) پایش، کنترل و کاهش انواع آلودگی های دریایی با همکاری دستگاه های مسئول:
     بر اساس این برنامه، منشایابی و پهنه بندی منابع آلاینده دریای عمان در سواحل استان های سیستان و بلوچستان و شرق استان هرمزگان، ایجاد و راه اندازی سامانه پایش، نظارت و کنترل آلودگی های خلیج فارس و همچنین پایش و مدیریت آلودگی های میکروبی، کیفیت و سلامت آب سواحل و شناگاه های دریای خزر در استان های گیلان، مازندران و گلستان اقدام خواهد شد.
3) تدوین و اجرای برنامه حفاظتی گونه های مهم و در معرض خطر انقراض دریایی:
     این برنامه شامل تدوین برنامه اقدام ملی حفاظت از فوک خزری، لاک پشتان دریایی ایران و دلفین گوژپشت در خلیج فارس می باشد.
4) تعیین نیاز محیط زیستی حوضه های تالابی و اجرای برنامه های مدیریت زیست بومی با مشارکت کلیه ذینفعان:
     مطابق این برنامه تعیین نیاز آبی برای 5 حوضه و همچنین پیگیری تامین حقابه محیط زیستی تمامی حوزه ها صورت خواهد پذیرفت. همچنین برنامه  مدیریت زیست بومی با مشارکت کلیه ذینفعان برای 31 تالاب کشور عملیاتی خواهد شد.

رئوس برنامه های سال 1402معاونت محیط زیست انسانی:
 1. نظارت بر حسن اجرای  قوانین حفاظت خاک،  مدیریت پسماند ، هوای پاک:
     این اقدام فرابخشی و مستند قانونی این شاخص "قوانین حفاظت خاک،  مدیریت پسماند ، هوای پاک" بوده و شامل 21 دستگاه اجرایی می باشد و  وظیفه مندی هر یک از دستگاههای اجرایی مرتبط بر اساس قوانین حفاظت خاک،  مدیریت پسماند ، هوای پاک تعریف و تکالیف ایشان در سامانه مرتبط  با موضوع مشخص و بر همین اساس ارزیابی و رصد می گردند.
 1. پايش  و نظارت بر اجراي خود اظهاري منابع آلاينده (ذرات و گازهاي خروجي دودكش ها،  پساب و...):
     مستند قانونی این شاخص قانون هوای پاک بوده و برای سال 1402 حدود 20 هزار پایش خوداظهاری و نظارتی پیش بینی شده است. فعالیت واحد های صنعتی ، خدماتی، تولیدی ، بر اساس خود اظهاری و پایش  از طریق سامانه الکترونیکی کنترل خواهند شد و امکان برنامه ریزی در جهت کاهش آلایندگی آنها صورت خواهد پذیرفت.
 1. کاهش سطح کانون های گرد و غبار مناطق تحت مدیریت محیط زیست:
     مستند قانونی این اقدام قانون برنامه ششم وآیین نامه پدیده گردوغبار بوده و بر اساس این برنامه 100هزار هکتار از کانون های گرد و غبار بر اساس عملیات( مالچ پاشی ، بوته کاری و غیره) تعریف شده برای استان های مشمول کاهش خواهد یافت .
 1. ارزیابی اثرات زیست محیطی (EIA)  طرح‌ها و پروژه‌های مشمول ارزیابی و  صدور مجوز پروژه های مشمول ماده 23 قانون الحاق( 2):
     این برنامه بر اساس وظایف سازمانی و  قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (الحاق2) پیش بینی شده است. مطابق این اقدام  به تمامی ( 100%) درخواست متقاضیان پروژه های مشمول ارزیابی در فرصت زمانی دو ماهه مشخص شده در قانون، پاسخ داده خواهد شد . همچنین به کلیه پروژه  های  مشمول ماده 23 قانون الحاق( 2) در موعد مقرر پاسخ داده خواهد شد.
 1. بازنگری ضوابط و معیارهای استقرار واحدهای تولیدی، صنعتی و خدماتی :
      این بازنگری برای تعادل بخشی و توازن بین صنعت و محیط زیست بوده، به گونه ای که با حفظ محیط زیست در امور استقرار و توسعه تولید و خدمات نیز تسهیل شود. همچنین با توجه به تهدیدات منابع محیط زیست و پیشگیری از بهره کشی از مواهب طبیعی ضرورت دارد ضوابط به گونه ای تدوین شود که با محوریت شناخت تهدیدات و پیامدهای نوظهور، پاسخگوی توسعه و حفظ محیط زیست باشند.

رئوس برنامه های سال 1402 معاونت آموزش و مشارکتهای مردمی:
 1. لحاظ ارزش اقتصادی زیست بوم ها در  تصمیم گیری ها و برنامه ریزی های توسعه ای:
     کمی سازی مکانی و تهیه نقشه ارزش خدمات اکوسیستمی اولویت دار در مرز ۵ استان کرمان، خراسان جنوبی، قزوین، کردستان و لرستان در سال ۱۴۰۰ تکمیل و در سال ۱۴۰۱ در مرز استان های اردبیل، گلستان، مازندران و گیلان در دست انجام است. طرح های مشابه در مرز استان های سیستان و بلوچستان، هرمزگان، بوشهر و آذربایجان شرقی در سال ۱۴۰۲ ادامه خواهد یافت.
 1. توسعه‌ی کمی و کیفی خانه های‌ محیط زیست در کشور (1401 خانه در سال 1401):
     طرح عملیاتی  خانه های محیط زیست در نیمه اول سال 1401 شروع و در نیمه دوم سال، 1401 خانه در سراسر کشور تجهیز شد. در سال 1402 برنامه اصلی سازمان، گسترش کمی و کیفی خانه های محیط زیست، تامین محتوی مورد نیاز و تبدیل خانه های محیط زیست، به مهمترین مرکز برای فعالیت های محیط زیستی در سطح کشور خواهد بود.
 1. بسترسازی برای اشتغال با تقویت ظرفیت های سازمان:
     در راستای تحقق اهداف اسناد بالادستی و شعار سال ۱۴۰۱، "تولید، دانش بنیان و اشتغال آفرین"، تهیه پیش نویس تاسیس سازمان نظام مهندسی محیط زیست با هدف ساماندهی دانش آموختگان محیط زیست و حمایت از اشتغال آنان در دستور کار قرار گرفته و امید است فرایند مذکور در سال ۱۴۰۲ با تصویب قانون در مراجع ذی ربط به مرحله تدوین آیین نامه اجرایی و راه اندازی نظام صنفی تخصصی مورد نظر برسد. همچنین تهیه برنامه تقویت رویکرد محیط زیست (E) در سیستم های مدیریت بهداشت، ایمنی و محیط زیست (HSE) نیز در دست اقدام می باشد.
 1. توسعه آموزش رسمی محیط زیست:  
     در راستای سیاستهای کلی نظام در حوزه محیط زیست و نیز سند تحول بنیادین آموزش و پرورش (ساحت زیستی بدنی) آموزشهای محیط زیست می بایست در همه مقاطع و شاخه های مختلف تحصیلی وارد شود. این آموزشها محدود به محتواهای آموزشی در کتب درسی (افزایش دانش) نبوده و علاوه بر آن رویکردهای آموزشی که نگرش، تعهد و مهارتهای لازم برای حفظ محیط زیست را پشتیبانی می کند، می بایست تقویت شود که می توان به موارد ذیل اشاره نمود:
 • طرح ریزی برای بهره گیری از توان تخصصی سازمان و امکاناتی نظیر آزمایشگاهها، موزه ها، زون های آموزشی مناطق تحت مدیریت و نظایر آن
 • گسترش رشته های تحصیلی مورد نیاز محیط زیست از جمله HSE و دیپلم محیط بانی
 • در حوزه ی آموزش عالی گسترش دواحد درسی (یک واحد نظری و یک واحد عملی) عمومی برای مقاطع کاردانی و کارشناسی کلیه رشته ها
 • توسعه آموزشهای عالی مورد نیاز محیط زیست با استفاده از شبکه گسترده دانشگاههای جامع علمی کاربردی و دانشگاه پیام نور
 • ایفای تعهدات توافق نامه ها با دیگر کشورها از جمله چین، عراق و سوریه با بهره گیری از شعب دانشگاه های ایران در کشورهای یاد شده


رئوس دیگر برنامه های سازمان حفاظت محیط زیست در سال 1402:
 1.  برگزاری جایزه بین المللی استاد محمود فرشچیان:
     این جایزه با هدف ترغیب هنرمندان به فعالیت در زمینه محیط زیست و الهام از طبیعت برای اثرگذاری بر عموم مخاطبان حوزه هنر در رشته های مختلف هنرهای ترسیمی؛ تجسمی؛ ادبی و .... در صدد است رهیافتی نو در زمینه اگاهی رسانی و عمومی سازی محیط زیست را به اجرا در اورد .امید است این جایزه در محورهای بحران آب؛ آلودگی هوا؛ تنوع زیستی؛ پسماند؛ دین و محیط زیست؛ حکمرانی و محیط زیست بتواند نقش مطلوبی در زمینه ایجاد حس مسئولیت اجتماعی در زمینه محیط زیست ایفا نماید.
 1. برگزاری کنفرانس بین المللی حکمرانی و اخلاق محیط زیست در اسلام:
     برگزاری کنفرانس بین المللی حکمرانی و اخلاق محیط زیست در اسلام در نیمه دوم سال ۱۴۰۲ با همکاری دانشگاه امام صادق (ع) در دستور کار سازمان حفاظت محیط زیست قرار دارد. این کنفرانس شامل ۲۵ رویداد چون؛ ۱۵ پیش نشست علمی، ۷ کرسی علمی-ترویجی و ۳ جلسه هم اندیشی در شهرهای منتخب چون مشهد، قم و سایر شهرهای دارای بستر موضوعی مناسب بوده و برای برگزاری رویدادهای همزمان در کشورهای همسایه یا سایر کشورهای اسلامی نیز برنامه ریزی خواهد شد.
 1. برگزاری اجلاس کنوانسیون تهران:
      به منظور تقویت تقویت جایگاه کنوانسیون تهران و الزام پنج کشور عضو، مبنی بر متعهد بودن به تصمیمات دو دهه پیشین که با اجماع اعضاء کنوانسیون اخذ شده است، برگزاری این اجلاس در دستور کار قرار دارد.
 1. برگزاری اجلاس بین المللی گرد و غبار:
     با توجه به پیشنهاد وزارت امور خارجه و سازمان حفاظت محیط زیست و تایید سازمان ملل متحد در سال 1402، پیگیری و برنامه ریزی برای برگزاری این اجلاس در دستور کار قرار دارد. 
نسخه قابل چاپ
بيشتر
شعار سال 1402 "سال مهار تورم و رشد تولید"