گزارش تحلیلی وضعیت شاخص آلودگی هوا در هشت کلانشهر کشور در تاریخ  9 بهمن ماه 1401

گزارش تحلیلی وضعیت شاخص آلودگی هوا در هشت کلانشهر کشور در تاریخ 9 بهمن ماه 1401

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی سازمان حفاظت محیط زیست، طبق گزارش دریافتی از مرکز ملی هوا و تغییر اقلیم سازمان حفاظت محیط زیست ، وضعیت شاخص آلودگی هوا در 8 کلانشهر در تاریخ 9 بهمن  ماه 1401 به شرح زیر است:
شهر تهران در وضعیت ناسالم برای گروههای حساس، عامل ذرات معلق کمتر از دو ونیم میکرون(AQI=144)
شهر تبریز در وضعیت ناسالم برای گروههای حساس عامل ذرات معلق کمتر از دو و نیم میکرون( AQI=132)
شهر اصفهان دروضعیت ناسالم برای گروههای حساس عامل ذرات معلق کمتر از دو ونیم میکرون(AQI=106)
شهر کرج در وضعیت ناسالم برای گروههای حساس, عامل ذرات معلق کمتر از دو ونیم میکرون (AQI=125)
شهر مشهد در وضعیت ناسالم برای گروههای حساس عامل ذرات معلق کمتر از دو و نیم میکرون(AQI=116)
شهر اهواز در وضعیت ناسالم برای گروههای حساس ، عامل ذرات معلق کمتر از دو نیم میکرون(AQI=147)
شهر شیراز در وضعیت قابل قبول عامل ذرات معلق کمتر از دو و نیم میکرون (AQI=63)
شهر اراک در وضعیت ناسالم برای گروههای حساس برای عامل ذرات معلق کمتر از دو و نیم میکرون  (AQI=134)    
نسخه قابل چاپ
شعار سال 1402 "سال مهار تورم و رشد تولید"