پرسشهای متداول

11- آیا همیار محیط زیست می تواند لباس فرم محیط بان را بپوشد
10-آیا همیار محیط زیست میتواند با سلاح شخصی خود همراه محیط بان به گشت و کنترل بپردازد
9-	آیا همیار محیط بان در صورت بروز تخلفات خود راساً ورود نماید
8-	آیا داشتن کارت همیار محیط زیست مجوزی برای ارتکاب تخلفات زیست محیطی توسط همیاران  می باشد
7-	آیا داشتن کارت همیار محیط زیست می تواند مجوزی برای نگهداشتن و تیمار حیات وحش بصورت شخصی باشد
6-	آیا در صورت آسیب دیدگی ، فوت ، نقص عضو و ... همیار محیط زیست جبران خسارت از سوی سازمان حفاظت محیط زیست صورت می پذیرد.
5-	مراحل اخذدریافت کارت همیار محیط زیست
  • 1398/4/11 سه‌شنبه
    5- مراحل اخذدریافت کارت همیار محیط زیست
-	آیا همیار محیط زیست می تواند از تجهیزات انفرادی و سلاح سازمانی محیطبان در گشت و کنترل استفاده نماید
-	همیار محیط زیست چطور می تواند کمک کند
-	آیا همیار محیط زیست می تواند در صورت مشاهده تخلفات  و شکار صید بصورت مستقیم برخورد نماید.
-	آیا می توان با داشتن کارت همیار محیط زیست بدون اطلاع و هماهنگی با پاسگاه های محیط بانی و ادارت وارد مناطق چهارگانه شد
1