پرسشهای متداول

آیا خاک آلوده، پسماند تلقی می گردد؟
  • 1397/11/28 یکشنبه
    آیا خاک آلوده، پسماند تلقی می گردد؟
آیا ترانزیت خارجی نیازند اخذ مجوز از سازمان محیط زیست است ؟
برای درخواست مجوز واردات و صادرات  باید به کجا مراجعه شود؟
آیا بازرگانان و واردکنندگان می توانند اقدام به واردات ضایعات کنند ؟
آیا صادرات کالاهای دست دوم نیازمند اخذ مجوز از سازمان محیط زیست است ؟
شرایط صدورمجوز واردات پسماند و ضایعات توسط سازمان محیط زیست چگونه است ؟
آیا واردات کالاهای نو و مواد اولیه نیازمند اخذ مجوز از سازمان محیط زیست است؟
 آیا واردات ضایعات  نیازمند اخذ مجوز از سازمان محیط زیست است ؟
1