پرسشهای متداول

دوشنبه 29 بهمن 1397 4- در حال حاضر برای دریافت پروانه های شکار و صید به کجا باید مراجعه کرد؟
 از سال 1397 صدور کلیه پروانه های شکار و صید اعم از عادی، ویژه و انتفاعی از طرف ریاست محترم سازمان به ادارات کل حفاظت محیط زیست استان ها تفویض شده و متقاضیان می توانند برای اخذ پروانه با استان ها مراجعه نمایند

 
 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر
شعار سال 1402 "سال مهار تورم و رشد تولید"