پرسشهای متداول

دوشنبه 29 بهمن 1397 2- آیا با دریافت پروانه عادی صید ماهی با قلاب می توان نسبت به صید ماهی در رودخانه های استان های شمالی اقدام کرد؟ خیر. برای صید ماهی در رودخانه های استان های شمالی (گیلان، مازندران و گلستان) حتما باید پروانه ویژه صید ماهی در استان های شمالی اقدام کرد.
 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر
شعار سال 1402 "سال مهار تورم و رشد تولید"