.
پرسش و پاسخ
سه‌شنبه 4 شهریور 1393 54 - پارک گلستان یکی از مناطق بسیار خوب گردشگری است. من به عنوان یک طبیعت گرد، از شنیدن خبر آتش سوزی های اخیر در این پارک بسیار نگرانم. چرا جاده پارک محدود به استفاده توریست ها نمی شود؟

جاده ای در شمال پارک ملی گلستان در سال 83 مشخص و پیگیری ها برای جایگزینی آن صورت گرفت ولی متاسفانه در دولت نهم و دهم نه تنها مسکوت ماند بلکه جاده فعلی تعریض هم شد. اکنون مجددا آن جاده به عنوان جایگزین جاده فعلی از طرف سازمان مطرح شده و با توجه به تصویب آن در گذشته ضروری است سریع تر عملیاتی شود. در این صورت جاده فعلی کارکرد طبیعت گردی و محلی خواهد داشت و در چارچوب طرح جامع و تفصیلی پارک قابل بهره برداری خواهد بود.
 
امتیاز دهی