.
پرسش و پاسخ
دوشنبه 3 شهریور 1393 46 - بسیاری از معضلات کنونی محیط زیست نیاز به بازنگری در قوانین یا تصویب قوانین جدید دارد. نحوه تعامل شما با قوه مقننه جهت دستیابی به این امر چیست؟ برای اقداماتی چون ایجاد شعب ویژه محیط زیست چه کرده اید؟
کمیته بازنگری در سازمان فعال شده است و موارد چالشی بررسی و اصلاح می شود، همچنین ارتباط موثر با مجلس، کمیسیون و فراکسیون تخصصی به منظور تعامل در این زمینه وجود دارد. در جلساتی هم که با مقام های قضایی تشکیل شده، تعاملات در قالب همایش حقوق محیط زیست در حال پیگیری است.
 
امتیاز دهی